Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualność

SB FICA – co nowego w projekcie?

30-05-2018

zdjecie
W dniach 24-26 maja  odbyło się kolejne spotkanie partnerów z Polski, Szwecji i Litwy, działających wspólnie w ramach projektu „SB FICA - South Baltic Food Innovation Culture Actors”, dofinansowanego z programu Interreg Południowy Bałtyk.
 
Gwoli przypomnienia: liderem projektu jest szwedzki park naukowo-technologiczny Krinova Incubator & Science Park, natomiast w charakterze partnerów występują Nadbałtyckie Centrum Kultury, gmina Czarna Dąbrówka oraz Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Rietavas (Litwa). Ponadto w inicjatywie uczestniczą na zasadzie partnerów stowarzyszonych gmina Cewice oraz Stowarzyszenie Tradycja, popularyzujące dziedzictwo kulinarne Pomorza Zachodniego.
 
Jak widać, projekt zaangażowani są przedstawiciele bardzo różnych sfer działalności: biznesu, kultury, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych. Osią działań projektowych są zagadnienia dziedzictwa kulinarnego i jego innowacyjne zastosowania, a celem – wymiana doświadczeń, nawiązywanie długofalowych kontaktów, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań oraz rozwój kompetencji poszczególnych uczestników projektu.
 
Tym razem gościliśmy na Litwie, w położonym na terenie okręgu telszańskiego Retowie. Podczas wizyt studyjnych, spotkań, debat, poznawaliśmy osiągnięcia i bolączki naszych litewskich kolegów, związane z próbami kojarzenia biznesu i dziedzictwa kulturowego. Wzięliśmy m.in. udział w panelu dyskusyjnym z lokalnymi producentami żywności na temat trendów, szans i wyzwań dla rolników. Poznaliśmy sieć turystyczną o nazwie „The Milk road route”, w ramach której współpracują gospodarstwa, organizacje i instytucje z Retowa i okolic (duże wrażenie wywarła na nas wizyta w „Pas tevukus”, czyli „U dziadków”  – prowadzonym przez wielopokoleniową rodzinę ośrodku agroturystycznym, z sukcesem promującym kulturę kulinarną dawnej Żmudzi).
 
Dzięki spotkaniu z p. Michaelem Christiansenem z Uniwersytetu Absalon (Dania), mieliśmy możliwość zapoznać się z doświadczeniami płynącymi z pracy nad innym projektem finansowanym z Interreg Południowy Bałtyk, tj. SBFOODINNO.  W przeciwieństwie do SB FICA, bazującego na dziedzictwie kulturowym, SBFOODINNO poświęcony jest wzmacnianiu powiązań lokalnych producentów żywności z instytucjami stricte naukowymi i ich osiągnięciami.
 
Spotkanie w Retowie to kolejny krok prowadzący do wypracowania nowego modelu międzysektorowego partnerstwa transgranicznego, opartego na wykorzystaniu podobieństw oraz rozwiązującego problemy wynikłe z istniejących różnic kulturowo-historycznych. Partnerzy zgromadzą się ponownie jesienią, w Gdańsku – gospodarzem będzie Nadbałtyckie Centrum Kultury.