23/07/2019

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Bardzo Młodej Kultury 2019-2020

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie.

Komisja wyłoni 6 projektów, które otrzymają dofinansowanie: projekty „małe” dla początkujących - do 5000 zł, i „duże” dla doświadczonych wnioskodawców –  do 12000 zł. Prognozowana łączna kwota na realizację działań to 51000 zł.

Do konkursu przystąpić mogą osoby fizyczne, zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe, podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, które: mają miejsce zamieszkania i/ lub prowadzą działalność kulturową i/ lub edukacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zacząć od obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu (20-21.08.2019 lub 22-23.08.2019).

 

Więcej informacji: www.sieckultury.pl

„Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową. Wyłonionym w drodze konkursu operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, w szerokim partnerstwie z 11 organizacjami z województwa w tym NCK.