Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualność

Dyrektor NCK w zarządzie Culture Action Europe

06-11-2011

19 października 2011 r. w Brukseli odbyło się XIX Zgromadzenie Ogólne sieci współpracy Culture Action Europe. Podczas spotkania dokonano wyboru nowych członków zarządu CAE: z dziesięciu kandydatów wybrano 8, w tym Lawrencea Okey Ugwu, dyrektora NCK.

Wyniki głosowania (w nawiasach oddana liczba głosów):
Emina Visnic oraz Rolf Witte (50), Mercedes Giovinazzo (49 ), Paul Collard oraz Lawrence Okey Ugwu (47); Katherine Heid (37), Phillipe Fanjas (32), Ferdinand Richard (28)
Pozostała część spotkania poświęcona była przede wszystkim dalszemu rozwojowi kampanii “We are more”.
Przypomnijmy, że Polska odsłona tej kampanii została zainagurowana w Sopocie podczas konferencji „Więcej kultury/we are more” (28-30.07.2011), w ramach projektu Otwarty Kurort Kultury.

Ogólnoeuropejska kampania We Are More ma na celu mobilizację europejskich polityków oraz decydentów do uznania ważnej roli kultury i sztuki w rozwoju państw europejskich. Jego wyrazem powinno być zdecydowane wsparcie kultury w nadchodzących negocjacjach, związanych z unijnym budżetem na lata 2014-2020. Kampania została zapoczątkowana w 2010 roku i będzie trwać do roku 2013, czyli do momentu w którym zostaną zamknięte rozmowy dotyczące budżetu. Obecnie w kampanię jest już zaangażowanych ponad 10 tys. artystów i przedstawicieli szeroko rozumianego sektora kultury z całej Europy.

Culture Action Europe
została założona w 1992 roku. Od początku istnienia, CAE pełni funkcje swoistego adwokata, reprezentując sektor kultury na poziomie europejskim. Aktywnie włącza się także we współtworzenie polityki kulturalnej UE. Poprzez usytuowanie biura w Brukseli, organizacja jest blisko miejsc, w których zapadają najważniejsze decyzje, co aktywnie wykorzystuje poprzez prowadzenie lobbingu zarówno w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, jak i Radzie Unii Europejskiej. NCK jest członkiem sieci od 2006 r.

Obecnie, członkowie CAE reprezentują ponad 50 000 organizacji pochodzących z całej Europy. Organizacje te reprezentują wszystkie dziedziny kultury - można wśród nich znaleźć zarówno orkiestry, stowarzyszenia pisarzy, instytucje akademickie, organizacje zrzeszające konserwatorów zabytków, teatry narodowe, ale także międzynarodowe sieci i organizacje kulturalne, festiwale, konserwatoria, fundacje, czy też prywatne przedsiębiorstwa działające w sferze kultury.