Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Organizacja Centrum

Rozdział IV zwiń

1. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny zawiera szczegółowe zadania i zakresy odpowiedzialności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Centrum.
3. Regulamin organizacyjny Centrum wprowadza zarządzeniem Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Schemat organizacyjny Centrum