Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Przedmiot działalności

Rozdział II zwiń


Centrum jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz organizowania i prowadzenia współpracy kulturalnej województwa pomorskiego z innymi państwami, w tym w szczególności państwami basenu Morza Bałtyckiego.Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
  1) promocja kultury Pomorza na terenie kraju i za granicą, głównie w państwach
      basenu Morza Bałtyckiego
  2) stała prezentacja w województwie pomorskim i kraju osiągnięć kulturalnych
      innych państw, głównie basenu Morza Bałtyckiego
  3) realizacja zadań z zakresu kultury wynikających z umów międzynarodowych
      zawieranych przez Samorząd Województwa Pomorskiego
  4) współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w inicjowaniu i realizacji
      programów współfinansowanych przez Unię Europejską
  5) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej
  6) rozwijanie i koordynowanie współpracy kulturalnej miast i gmin nadbałtyckich
  7) współpraca z Ministerstwem Kultury w sprawach dotyczących propagowania
      i realizacji projektów i działań międzynarodowych, a zwłaszcza Ars Baltica
  8) wymiana doświadczeń w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
      kulturalnej z regionami państw basenu Morza Bałtyckiego współpracujących
      z regionem kaszubsko-pomorskim
  9) współpraca z instytucjami i środowiskami polskimi w krajach nadbałtyckich.
  10) gromadzenie informacji o kulturze krajów nadbałtyckich
  11) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
      kulturalnych
  12) koordynowanie prac przy odbudowie kościoła św. Jana oraz prowadzenie w nim
      Centrum Św. Jana. zajmującego się działalnością wystawienniczą, koncertową
      i kongresową
  13) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.