Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Księgarnia

Afryka - fragment po fragmencie

Cena: 15,00 zł

zdjecie Wydanie (nr):  pierwsze
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury
                     ISBN 978-83-931394-7-7
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2012
Stron: 256
Oprawa miękka

Afryka jest zjawiskiem geograficznym i kulturowym, gospodarczym i politycznym, wielorakim i wielostronnym. Ale także - konstruktem świadomości Europejczyka, nie zawsze budowanym w oparciu o wiedzę i refleksję historyczną. Fascynacji "afrykańskością" niemalże dorównują stereotypowe uprzedzenia i obiegowe sądy, wynikające z niewiedzy. Podkreślamy Inność, akcentujemy różnice, projektujemy nasze europejskie myślenie na skomplikowaną afrykańską rzeczywistość. Jaka jest współczesna Afryka z jej dynamicznymi przemianami społeczno-politycznymi? Jaki jest trop interpretacji złożoności kulturowej i zmieniającej się konfiguracji wartości?
Czytając Afrykę - fragment po fragmencie, słyszymy wiele głosów, które nie złożą się na całość afrykańskiego obrazu, ale mamy nadzieję, że mogą go przybliżyć, pozostawiając jednak niedosyt...