Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Księgarnia

Polska Szkoła Książki Obrazkowej - Małgorzata Cackowska, Anita Wincencjusz-Patyna, projekt i opracowanie graficzne: Grażka Lange

Cena: 40,00 zł

zdjecie
Polska Szkoła Książki Obrazkowej
Autorki: Małgorzata Cackowska, Anita Wincencjusz-Patyna
Projekt i opracowanie graficzne: Grażka Lange

Publikacja wydana w ramach projektu
12. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów. Polska Szkoła Książki Obrazkowej
Koordynacja projektu: Renata Malcer-Dymarska
Redakcja i korekta: Dagmara Zawistowska-Toczek

Wydanie (nr): pierwsze
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2017
ISBN: 978-83-945316-2-1
136 stron, oprawa miękka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska
 

Książka Małgorzaty Cackowskiej, Grażki Lange i Anity Wincencjusz-Patyny poświęcona polskiej książce obrazkowej została przez współautorki upodobniona do opisywanych prac i stanowi komunikat przemawiający do nas słowami, obrazami i tym, co powstaje na ich styku w wyniku zestawienia obrazów z innymi obrazami i opatrzenia ich komentarzami. (…) Jest pozycją cenną, gdyż autorki piszą o książce obrazkowej jako o pewnej organicznej całości, w ramach której tekst łączy się z obrazem w całość. Autorki pamiętają o właściwym odbiorcy owych prac i potrafią wskazać dorosłym, na czym dialog artysty z dzieckiem może polegać. Przypominają przeszłość polskiej książki obrazkowej i pokazują jej trwałe oddziaływanie na współczesnych twórców, przeciwstawiając się w ten sposób powtarzanym ostatnio tezom, że książka obrazkowa to zjawisko w Polsce nieznane. Publikacja POLSKA SZKOŁA KSIĄŻKI OBRAZKOWEJ wypełnia poważną lukę w opracowaniach na temat naszych książek obrazkowych. Pojawiając się na rynku jako pierwsza, ustanawia pewien wzorzec pisania na ten temat (i pokazywania tego, o czym się pisze), znakomity, trudny do naśladowania. 

Z recenzji prof. UG dra hab. Jerzego Szyłaka (Instytut Badań nad Kulturą UG) 

 
Książka powstała we współpracy specjalistów z zakresu nauk o sztuce oraz pedagogiki, szeroko rozumianej sztuki książki, których można zakwalifikować do unikalnej współcześnie grupy – oddanych miłośników książki obrazkowej, rozumianej jako aktualne, nowoczesne i nośne medium. (…) Opracowanie niewątpliwie wnosi nowe badania i interpretacje, wypełniając ciągle potężną lukę w zapotrzebowaniu na publikację na temat historii, aktualnej kondycji i wartości formalnych polskiej książki. 
Z recenzji dr hab. Anny Boguszewskiej (Instytut Sztuk Pięknych UMCS) 

 
Książka jest oryginalnym na polskim gruncie wydawniczym przykładem opracowania o najwyższych walorach popularno-naukowych i edytorskich. (...) Trafnie wybrane i poddane analizie przykłady polskich książek obrazkowych oraz zaprezentowane syntetycznie sylwetki ich twórczyń/twórców to wzór pogłębionego rzetelną refleksją autorską opracowania, eksponującego niekwestionowany wkład polskiej kultury artystycznej w dorobek światowy. Atrakcyjne układy typograficzne oraz rewelacyjne pomysły na zestawienia/zderzenia tematyczne, osobowe, chronologiczne bądź stylistyczne zasługują na wyróżnienie. (...) To nie tylko bardzo potrzebna, ale też niezwykle piękna wizualnie książka stworzona z erudycyjną swadą i… ogromnym sercem. 
Z recenzji dra Huberta Bilewicza (Instytut Historii Sztuki UG)

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska