Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenie

Wielokulturowe Pomorze - NABÓR!

19-03-2018

Wielokulturowe Pomorze – to cykl wydarzeń artystycznych w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, których celem jest zaprezentowanie potencjału kulturalnego i artystycznego tkwiącego w przybyszach różnych narodowości (imigranci, przedstawiciele mniejszości etnicznych), zamieszkujących Województwo Pomorskie.

Najważniejszym aspektem tego projektu jest przekazanie inicjatywy artystycznej przedstawicielom różnych kultur z Pomorza. Chcemy wspomóc tych twórców w realizacji własnych projektów – przy współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Pracownicy NCK zaoferują szeroko rozumiane wsparcie, m.in. nauczą, jak przygotować kosztorys oraz umowy zgodne z polskim prawem, jak też organizować i promować wydarzenie. Przewidujemy także skromną pomoc finansową na realizację najciekawszych pomysłów w Ratuszu Staromiejskim lub Centrum św. Jana.

W ten sposób, pragniemy włączać przybyszów w kulturalne życie Pomorza, tak aby wielokulturowość stała się wizytówką kulturalną naszego regionu, ukazującą różnorodny potencjał tkwiący w jego mieszkańcach.

Wydarzenia Wielokulturowego Pomorza odbywać się będą kilka razy w roku jako program towarzyszący Festiwalowi Kultur „Okno na świat”.

Zapraszamy serdecznie do przesyłania swoich propozycji i pomysłów na adres: tomasz.lipski@nck.org.pl

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO RÓWNIEŻ
TUTAJ


Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 kwietnia 2018 r.

UKR
Багатокультурне Помор’я – це цикл артистичних подій у Надбалтійському Центрі Культури в Гданську, метою яких є демонстрація культурного і артистичного потенціалу, що знаходиться в гданщанах різних національностей ( імігранти, представники національних меншин), що мешкають у Поморському воєводстві.

Найважливішим аспектом данного проекту є передача артистичної ініціативи представникам різних культур Помор’я. Ми хочемо підтримати цих творців у втіленні власних проектів – при співпраці з Надбалтійським Центром Культури. Працівники НЦК забезпечать підтримку в широкому її сенсі, а точніше навчать як приготувати кошторис а також договори згідно польського трудового законодавства, але також як організувати і рекламувати подію. Ми також передбачуємо скромну фінансову поміч на втілення найцікавіших ідей в Ратуші Старого Міста  або Центрі Святого Яна.

Таким чином, ми прагнемо долучати приїжджих до культурного життя Помор’я, з метою впровадження багатокультурності в якості нової культурної  візитівки нашого регіону, що демонструватиме потенціал, зосереджений в його мешканцях.
Події Багатокультурного Помор’я відбуватимуться кілька разів на рік як супроводжуюча програма Фестивалю Культур «Вікно на світ».

Щиро запрошуємо надсилати свої пропозиції та ідеї за адресою: tomasz.lipski@nck.org.pl
Термін зголошення – до 23.04.2018