Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenie

Hydro Active City - KONKURS

09-10-2012

HYDRO ACTIVE CITY to międzynarodowy, otwarty konkurs na projekty artystyczne prezentowane w przestrzeni publicznej. Poszukujemy dzieł sztuki wykorzystujących media digitalne, które w kreatywny sposób redefiniują przestrzeń publiczną. Interesują nas szczególnie projekty interaktywne angażujące mieszkańców krajów nadbałtyckich. Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w Gdańsku, podczas międzynarodowego seminarium poświęconego sztuce i przestrzeni publicznej w dniach 16-18 maja 2013 r. Konkurs organizowany jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach międzynarodowego projektu ART LINE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

ART LINE to międzynarodowy projekt artystyczny poruszający zagadnienia przestrzeni publicznej. 14 instytucji artystycznych, muzeów oraz uczelni w Polsce, Szwecji, Niemczech, Rosji i na Litwie połączyło siły i stworzyło wirtualną platformę, dzięki której współpracują na polu sztuki i nauki. Projekt realizowany jest w latach 2011-2013. ART LINE próbuje odpowiedzieć na pytania: Jak można włączyć nową przestrzeń publiczną oraz cyfrową przestrzeń Internetu w proces kreacji i komunikacji w sztuce? Czy dzieła sztuki funkcjonujące w Internecie, będące szeroko dostępne przez telefony komórkowe mogą zaistnieć w przestrzeni publicznej w taki sam sposób, jak np. rzeźba z brązu? Jakie nowe możliwości w zakresie przestrzeni publicznej oferują nam nowe technologie? Zapraszamy artystów do składania projektów, które eksplorują powyższe kwestie i dostarczają interesujących odpowiedzi. www.artline-southbaltic.eu

Tematyka:
Woda jest elementem, który jednocześnie łączy i dzieli wszystkich partnerów projektu ART LINE. Motyw ten stał się naturalnym źródłem inspiracji do poszukiwania artystycznych prac hydroaktywnych. Hydroaktywne, w naszym rozumieniu, projekty inspirują się wodą w najszerszym zasięgu tego pojęcia – geograficznym, chemicznym, hydrologicznym, literackim czy symbolicznym. W artystyczny sposób opowiadają o wodzie lub wykorzystują ją jako materiał. Pierwiastek aktywny wymaga od artystów stworzenia prac, które angażują widza, a nie jedynie stawiają go w sytuacji biernego odbioru. W naturalny sposób wpiszą się one w tkankę miejską i ożywią odcinek Gdańska, biegnący wzdłuż kanału rzeki Raduni, zapraszając okolicznych mieszkańców do spacerów w promieniach majowego słońca. Wszystkie prace powinny być oparte o nowoczesne środki wyrazu, w całości lub części zrealizowane w technice cyfrowej.

Grupa docelowa:
Konkurs skierowany jest do artystów indywidualnych oraz zespołów pochodzących lub rezydujących w krajach nadbałtyckich: Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie i Rosji. Zespoły mogą składać się z maksymalnie 3 osób. Mile widziana jest współpraca artystów z badaczami, naukowcami czy technologami.

Laureaci:
Autorzy 3 projektów, wybranych przez 5-osobowe międzynarodowe, eksperckie jury, zostaną zaproszeni do ich realizacji. Z laureatami konkursu zostaną podpisane umowy na kwotę 2000 EUR (brutto) na realizację wybranych projektów. Ponadto Organizator pokryje koszt produkcji zwycięskich prac do kwoty 2000 EUR (brutto), a także zorganizują podróż i pobyt laureatów w Gdańsku, podczas spotkania roboczego oraz wernisażu wystawy wiosną 2013 r. Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w formule tymczasowej w przestrzeni miejskiej Gdańska w maju 2013 r., w wirtualnej galerii na stronie internetowej projektu ART LINE. Możliwa jest również prezentacja w krajach partnerskich.

Zgłoszenia:

Prawidłowo przygotowane zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: hydroactivecity@nck.org.pl lub pocztą na poniższy adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, 81-851 Gdańsk, Polska, z dopiskiem: HYDRO ACTIVE CITY.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lutego 2013 r.

Podstawowe zasady uczestnictwa:
1.    Zgłoszenia składane mogą być wyłącznie w języku angielskim.
2.    Każdy z uczestników (lub zespołów) może złożyć maksymalnie 2 projekty.
3.    Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych projektu ART LINE -www.artline-southbaltic.eu oraz Organizatora konkursu - www.nck.org.pl.
4.    Pełne zgłoszenie zawiera wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz załącznik z projektem pracy oraz wizualizację projektu pracy w przestrzeni miejskiej.
5.    Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami przesłany pocztą tradycyjną musi być dostarczony w formie elektronicznej (CD/DVD/pendrive).
6.    Projekt wraz z wizualizacją pracy w przestrzeni musi być przekazany w powszechnie używanym formacie (np. PDF, JPG, doc, mpeg4, mov, avi, wmv, itd.).

Prawa autorskie:
Zgłaszając projekt do konkursu uczestnik potwierdza, że prawa autorskie do treści projektu nie są w niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich. Uczestnik przenosi na organizatorów prawo do użycia przekazanych materiałów w celach promocyjnych i informacyjnych. Projekty wybrane do realizacji mogą zostać wykorzystane do celów prezentacyjnych, nie noszących znamion handlu, oraz dokumentacyjnych i promocyjnych.

Regulamin konkursu:
Regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych projektu ART LINE - www.artline-southbaltic.eu, oraz  tutaj
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Kontakt:
Sekretarz konkursu: Aleksandra Musielak (aleksandra.musielak@nck.org.pl)Dokumenty do pobrania (pdf):
Zaproszenie do konkursu
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Zdjęcia przestrzeni konkursowej