Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wydarzenie

POLSKA JAKO TEKST. POLSKA JAKO SPEKTAKL. Dyskursy, narracje, inscenizacje

Ratusz Staromiejski, 13-12-2010 - 14-12-2010

            Jeżeli Polska jest tekstem, to jak go czytać, jak interpretować, przy pomocy jakich narzędzi? Miejsce, w którym się spotkamy, każe myśleć o historii, zwłaszcza historii XX wieku, o wydarzeniach roku 1970 i 1980. Czas konferencji – o stanie wojennym i jego skutkach. Czy w przeszłości ukryte są klucze do współczesności, czy tylko wytrychy?
             Początek wielkich zmian po 1989 charakteryzował się odwrotem od historii, potem przyszło zachłyśnięcie się nowoczesnością i równoległy powrót przeszłości, na ogół w postaci mitów, wykorzystywanych w grach politycznych. Tu pojawia się kolejne pytanie: jakie miejsce zajmuje w naszym życiu polityka? I następne: jak się ma myślenie historyczno-polityczne do obszaru odczuć religijnych? Ono prowokuje następne: dlaczego walka o prawa Innego, o prawa wykluczonych jest (musi być?) toczona w ostrej opozycji wobec tradycji? Po której stronie jest etos polskiego inteligenta? Czy jest tak, jak mówią poeci:

"Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą" (Adam Mickiewicz)
"Naprawdę umiemy żyć dopiero w klęsce" (Adam Zagajewski)
"byle jaki Gustaw / przemienia się / w byle jakiego Konrada" (Tadeusz Różewicz)

Jak zmieniał się świat słów, obrazów i dźwięków wokół nas w ostatnich 20 latach?

             W ubiegłym roku dokonano wielu podsumowań ostatniego dwudziestolecia. My chcemy jednak nie tyle sprawozdań z przeszłości, co rozpoznania dnia dzisiejszego. Chodzi zarówno o cząstkową wiedzę o Polsce, jaką posiadamy, jak i rozmaite optyki, przez które patrzymy na nasz kraj. Zależy nam bardzo na przekroczeniu ram specjalizacji i różnych dziedzin humanistyki, czyli na wzajemnej inspiracji. Nie mamy złudzeń, że w ciągu dwóch dni znajdziemy odpowiedzi na postawione pytania. Na pewno pojawią się też nowe. Być może więc będzie to pierwsze z cyklu spotkań gdańskich.


Prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof dr hab. Piotr Mitzner – kuratorzy konferencji


PROGRAM

Poniedziałek, 13 grudnia 2010

godz. 10.30
Zbigniew Majchrowski, Piotr Mitzner, Otwarcie
Zbigniew Kloch, Polska jako tekst. Kilka uwag teoretycznych
Dorota Jedynak, Jacy jesteśmy? Polacy w świetle polszczyzny XXI w.
Robert Traba, "Polska pamięć" w transnarodowym kontekście

godz. 12:30
Sergiusz Kowalski, Żydzi jako tekst i podtekst
Tomasz Łubieński, Gdzie są granice współczesnej poprawności?
Grzegorz Marzec, Pamięć jako otwarta księga

Dyskusja

godz. 15.30
Dorota Siwicka, Racz nam wrócić, Panie...
Danuta Dąbrowska, Jakiej tradycji potrzebują Polacy? Rekonstrukcje, celebracje, protestacje, zadymy
Małgorzata Dziewulska, Fantomy pamięci zbiorowej jako architektura sceniczna
Dariusz Kosiński, Polska! Biało-czerwoni! Współczesne performance kibiców reprezentacji Polski i wytwarzanie wspólnoty narodowej
Ewa Wójciak, Kiedy i jak trzeba powiedzieć: nie

Dyskusja


Wtorek, 14 grudnia 2010

godz. 10.00
Aleksander Nawarecki, Logos i logo, Polska i PRL
Robert Cieślak, Polska jako kolaż tekstowy – próba lektury post-paradygmatycznej
Stanisław Rosiek, Tego świata już nie ma
Stanisław Obirek, Gdzie jest dziś Pan Bóg w Polsce?

godz. 12:00
Andrzej Friszke, Historia, czy gra w historię?
Barbara Fatyga, Czym jest wolność dla młodych ludzi – rekonstrukcja
Tadeusz Sobolewski, Spadek po „szkole polskiej” a nowe kino

Dyskusja

godz. 15.00
Leszek Szaruga, Pisanie Polski na nowo – odkrywanie i kreowanie lokalności
Krzysztofa Krowiranda, Mimesis wiecznie żywa? O formach przedstawienia w polskiej prozie po roku 1989.
Przemysław Głowacki, Kraj przejściowy, czas przejściowy? O sztuce polskiej po 1989.

Dyskusja


Kuratorzy konferencji:
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, literaturoznawca i kulturoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Piotr Mitzner, teatrolog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uczestnicy:
dr hab. Marek Bieńczyk - pisarz, literaturoznawca, docent w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie
dr hab. Robert Cieślak -kulturoznawca, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Danuta Dąbrowska - literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
Małgorzata Dziewulska - krytyk, reżyser, nauczyciel akademicki
dr hab. Barbara Fatyga - socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Friszke - historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas
Przemysław Głowacki - historyk sztuki, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie
dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak - językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Zbigniew Kloch - historyk i teoretyk literatury, badacz semiotyki kultury i komunikowania społecznego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Dariusz Kosiński - teatrolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Sergiusz Kowalski - socjolog, publicysta, tłumacz
Krzysztofa Krowiranda - filolog, kulturoznawca, krytyk literacki, trener warsztatu
Tomasz Łubieński - pisarz, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, redaktor naczelny "Nowych Książek"
dr Grzegorz Marzec - historyk i teoretyk literatury, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki - literaturoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Stanisław Obirek - historyk i antropolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Stanisław Rosiek - literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
dr Dorota Siwicka - literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie
Tadeusz Sobolewski - krytyk filmowy "Gazety Wyborczej"
prof. dr hab. Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza) - literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Robert Traba - historyk, docent w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie
Ewa Wójciak - aktorka, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu

KLIKNIJ TU, aby pobrać program oraz listę uczestników (doc.).

Organizatorzy:
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej UG, Samorząd Województwa Pomorskiego,

Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struk.

Sponsor:
SCANDIC