Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

"Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności"

NCK - Ratusz Staromiejski, 12-06-2015

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz Instytut Kaszubski zapraszają na konferencję pt. Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności

PROGRAM


10.30 – otwarcie konferencji

10.45
– referaty:
Prof. Jerzy Wyrozumski: Prof. Gerard Labuda – pierwszy prezes odrodzonej PAU a Gdańsk i Kraków
Prof. Józef Borzyszkowski: Kraków a Florian Ceynowa – ojciec regionalizmu kaszubskiego
Prof. Julian Dybiec: Twórcy, członkowie i darczyńcy a działalność Akademii Umiejętności w Krakowie w okresie zaboru

12.00-12.30 – przerwa na kawę


12.30 – referaty
Prof. Daniel Kalinowski: Obraz Gdańska i Pomorza w opiniach Krakusów w II poł. XIX wieku i I poł. XX wieku
Dr Justyna Pomierska: Stafan Ramułt i sprawa kaszubska a Akademia Umiejętności – ich udział w rozwoju kaszubologii
Prof. Anna Kwaśniewska: Krakowskie środowisko naukowe a tematyka pomorska w badaniach Instytutu Bałtyckiego

13.45-14.30 – dyskusja

14.30-16.00 – przerwa obiadowa

16.00 – referaty:
Dr Krzysztof Sławski: Portret zbiorowy gdańsko-pomorskich członków PAU z pocz. XXI wieku
Prof. Cezary Obracht-Prondzyński: Uczeni a sprawa kaszubska – rola Akademii
Prof. Janusz Limon, prof. Józef Borzyszkowski: PAU na Pomorzu – wyzwania, możliwości, zobowiązania

17.15-18.00 dyskusja

18.00 Podsumowanie konferencji


Konferencji towarzyszyć będzie wystawka wydawnictw dokumentujących jej tematykę, przygotowana przez Bibliotekę Gdańską PAN

Partnerzy naukowi konferencji:
Oddział Gdański Polskiej Akademii Nauk
Pracownia Badań Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich

Rada Naukowa:
Prof. Józef Borzyszkowski, Przewodniczący Komisji Kaszubskiej i Kierownik Stacji Naukowej PAU w Gdańsku, Uniwersytet Gdański,
Prof. Janusz Limon, Prezes Oddziału Gdańskiego PAN, Przewodniczący Rady Stacji Naukowej PAU w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Prezes Instytutu Kaszubskiego, Uniwersytet Gdański
Prof. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, PAU
Prof. Jerzy Wyrozumski, Sekretarz Generalny PAU

Patronat Honorowy:
prof. Andrzej Białas – Prezes PAU
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska
Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni
Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu
Prof. Bernard Lammek – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. Janusz Moryś – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej

Sekretariat konferencji:
dr Tomasz Rembalski
dr Katarzyna Kulikowska


START: godz. 10.30
WSTĘP: wolny