Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Wydarzenie

Think Tank w ramach The Baltic House Lab 2015

Żabi Kruk – przystanek tramwaju wodnego, 12-09-2015 - 26-09-2015

12 września I sobota I 17.00 I Żabi Kruk – przystanek tramwaju wodnego
Miasto +


Jak projektować miasta i usługi publiczne, uwzględniając potrzeby seniorów? O czym należy pamiętać, jak planować swoją pracę, z kim współpracować? O mądrym wykorzystaniu nowych technologii i sprawdzonych pomysłach na włączanie osób starszych w miejskie działania opowie Martyna Obarska.

Martyna Obarska. Zastępczyni redaktorki naczelnej „Magazynu Miasta”, antropolożka kultury, na co dzień związana z Laboratorium EE – firmą technologiczną realizującą projekty społeczne.

***

19  września | sobota | 17:00 | Żabi Kruk – przystanek tramwaju wodnego
Przedsiębiorczość miast i obszarów wiejskich.


W ramach spotkania porozmawiamy o przedsiębiorczości miast i obszarów wiejskich pod kątem stosowanych praktyk, szans i perspektyw oraz różnic i podobieństw. Skupimy się przede wszystkim na trzech najważniejszych formach aktywności, którymi są: indywidualna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo społeczne oraz organizacja pozarządowa – w odniesieniu do dwóch wymienionych obszarów. Postaramy się zaleźć odpowiedź na pytania dotyczące aktualnej sytuacji do niedawna zapomnianych spółdzielni socjalnych.

Anna Miazga. Związana z rozwojem przedsiębiorczości i ekonomii społecznej od 5 lat. Prezes Zarządu Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Kartuzach i Kościerzynie. Doradca Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku i Warszawie, gdzie opiekowała się ponad 70 organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi.

***

26 września | sobota | 17:00 | Żabi Kruk – przystanek tramwaju wodnego
Miejskie ogrody – kultywowanie partycypacji

Czym jest urban gardening? Często widziany jest jako partyzanckie działania, ingerencja w dotychczasowy porządek, forma happeningu albo protestu przeciwko źle zagospodarowanej przestrzeni. Jednak w czasach szybko zmieniających się miast, niewystarczającej liczby przestrzeni rekreacyjnych, rosnącej świadomości ekologicznej, a także pojawiającej się potrzeby odbudowy wspólnotowości – alternatywne ogrody stają się być może szansą na trwałe odzyskanie miejskiej przestrzeni dla mieszkańców.

Barbara Tusk
. Architektka i urbanistka, interesuje się wpływem urbanistyki na zachowania społeczne oraz reurbanizacją i rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Koordynowała skierowany do lokalnej społeczności projekt „Otwarty Ogród w stoczni”. Współredaguje przegląd naukowy o tematyce miejskiej „Metropolitan”. Pracuje w nowo powstałym Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku.