Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

„Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie, zabezpieczanie zbiorów i ich udostępnianie" - konferencja

NCK - Ratusz Staromiejski, 19-11-2016

Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
oraz 
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdansku 
 
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt.: 
 
 
„Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie, zabezpieczanie zbiorów i ich udostępnianie", 
 
która odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 r. w godz. 12.00-15.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. 
 
 
Konferencja adresowana jest do archiwistów społecznych – organizacji pozarządowych, nieformalnych grup i osób prywatnych prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne. 
 
W trakcie konferencji poruszymy zagadnienia z zakresu praktyki oraz organizacji i funkcjonowania archiwów społecznych:
 
- Jak ewidencjonować zbiory archiwalne przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania komputerowego.
- Jak określić czas i miejsce wykonania fotografii.
- Co zagraża zbiorom archiwalnym i jak je zabezpieczać.
- O statusie archiwów społecznych. Jakie archiwa społeczne funkcjonują na Pomorzu.
- Co zrobić, gdy chcemy przekazać nasze archiwum innej osobie lub instytucji.
- Co każdy archiwista społeczny powinien wiedzieć o prawach autorskich. Na jakich zasadach można udostępniać zbiory.
 
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: asy@archiwapomorskie.pl do 12 listopada 2016 r.