Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wydarzenie

W poszukiwaniu tożsamości – Ukraina po 25 latach niepodległości

NCK - Ratusz Staromiejski, 02-02-2017

Prezydent Miasta Gdańska i Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury zapraszają

W poszukiwaniu tożsamości – Ukraina po 25 latach niepodległości

2 lutego 2017 (czwartek), godz. 18.00


w programie:

otwarcie wystawy
25 lat niepodległości Ukrainy – Ukraina, jakiej nie znamy!
Izabella Chruślińska
, publicystka i autorka książek poświęconych Ukrainie


debata
:

Yosyp Zisels
ukraiński działacz praw człowieka oraz mniejszości żydowskiej w Ukrainie

Wasyl Rasewycz
redaktor naczelny działu opinii portalu Zaxid.net 

moderator: Adam Balcer, politolog, WiseEUROPA, Studium Europy Wschodniej UW

 

Mało który kraj byłego ZSRR po jego rozpadzie doświadczył tak wielkich problemów i głębokich przemian tożsamościowych, jak Ukraina. W ciągu 25 lat niepodległości Ukraina musiała nieraz walczyć o wolność, a nawet o przetrwanie samego bytu państwowego (głębokie kryzysy gospodarcze, agresja Rosji, masowe demonstracje). Pomimo tych dramatycznych doświadczeń, Ukraina przetrwała i – co więcej – w tym samym czasie postępował proces przebudowy tożsamości ukraińskiej. Była ona budowana szczególnie w oparciu o tradycję kozacką, twórczości Tarasa Szewczenki oraz dramatycznych doświadczeń XX wieku (Hołodomor).

Ten proces wyraźnie przyspieszył po Rewolucji Godności. W wymiarze międzynarodowym obserwujemy zdecydowany zwrot społeczeństwa ukraińskiego w stronę NATO i Unii Europejskiej. Najważniejsze są jednak zmiany w sferze tożsamościowej. Dzisiaj kluczowym punktem odniesienia dla tożsamości ukraińskiej staje się państwo. Wymaga ono całościowej przebudowy (zreformowanie niewydolnego post-sowieckiego oligarchicznego systemu polityczno-ekonomicznego) oraz obrony przed zewnętrzną agresją. Takie stanowisko oznacza odejście od etnicznego nacjonalizmu na rzecz obywatelskiej tożsamości narodowej, otwartej na różne narodowości i religie. Następuje także przewartościowanie stosunku do ważnych wydarzeń, organizacji i postaci z historii Ukrainy (np. UPA). Z drugiej strony ten proces przemian ukraińskiej tożsamości wywołuje pewne napięcia w relacjach z niektórymi narodami (Polacy, Rosjanie, Żydzi), a także napotyka na pewien sprzeciw wewnętrzny. Ukraińcy różnią się bowiem wciąż w kwestii oceny niektórych kluczowych postaci z własnej historii (Stepan Bandera, Symon Petlura) oraz stosunku do dekomunizacji czy nacjonalizmu. Te różnice mają bardzo wyraźny wymiar regionalny, a także, w mniejszym stopniu, pokoleniowy.

Dalszy kształt tych przemian tożsamościowych, zależny od uwarunkowań zewnętrznych (relacje z Rosją i Zachodem) oraz wewnętrznych (wolne tempo reform, rosnąca frustracja społeczna, wzrost poparcia dla populistów), zadecyduje o przyszłości nie tylko Ukrainy, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej.

__

Posłuchaj debaty (czerwony przycisk) lub pobierz nagranie (link).