Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Kongres Kultury Pomorskiej – muzyka poważna

NCK - Ratusz Staromiejski, 05-04-2017

Podczas spotkań w ramach Kongresu Kultury Pomorskiej podejmujących temat kultur artystycznych przedstawiamy stan posiadania, podejmujemy próbę opisu i charakterystyki w kontekście regionalnym i ogólnopolskim a w szczególnych przypadkach także ponadkrajowym. Proponujemy także inicjację dyskusji nad Kanonem kultury pomorskiej, mając pełną świadomość początku i złożoności procesu. Spotkania będą generować opinie oraz rekomendacje dla Kongresu i pomorskiej społeczności, dlatego warto w nich uczestniczyć, by mieć wpływ na upublicznione komunikaty.

Stałym elementem spotkań będą tak ważne zagadnienia dla określenia stanu kultury i związane z każdym tematem: edukacja, krytyka artystyczna i media.

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.
 

Kongres Kultury Pomorskiej – muzyka poważna
Termin: 5.04.2017, od godz. 10.00
Miejsce: Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk

 wydarzenie odbyło się, zapraszamy do udziału w pozostałych spotkaniach i obradach plenarnych, informacje poniżej 

Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja: kongres.pomorzekultury.pl/obrady-stolikowe/muzyka-powazna/

Prowadzenie: Jerzy Snakowski

Jerzy Snakowski - popularyzator teatru muzycznego – opery, baletu, musicalu, operetki. Autor scenariuszy teatralnych, spektakli dla dzieci, programów edukacyjnych dla dorosłych („Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej, „Musicalomania” w Teatrze Muzycznym w Gdyni), monodramu operowego „Diva for rent” (premiera: Teatr Polonia, 2011). Wykładowca akademicki (Uniwersytet Gdański, Akademia Muzyczna w Gdańsku). Komentator życia kulturalnego, publicysta (trójmiasto.pl, wp.pl, Radio Gdańsk, „Ruch Muzyczny”). Organizator turystyki kulturalnej. Od sezonu 2015/2016 będzie prezentował autorskie cykle edukacyjne poświęcone musicalowi i operetce w Teatrze Muzycznym w Łodzi i w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. W przeszłości – zastępca dyrektora Opery Bałtyckiej, sekretarz literacki Teatru Muzycznego w Gdyni.

 
Kongres Kultury Pomorskiej
jest wydarzeniem bezprecedensowym dla ludzi kultury w województwie pomorskim. Jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych wysiłków, ale także obywatelskim głosem aktywistów, którzy rozwój społeczny rozumieją przede wszystkim poprzez skoncentrowane działania kulturalne. Nic tak nie określa całych społeczeństw jak ich stosunek do własnego dziedzictwa i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.

Kongres Kultury Pomorskiej jest wspólnotowym i wzorcowym przykładem działania trzech sektorów, których przedstawiciele dla wspólnych wartości podpisują się pod hasłem przewodnim Kongresu: Kultura porozumienia. Szanując odmienność poglądów, doświadczeń oraz miejsc chcemy ugruntowywać dobre praktyki, które wejdą do Kanonu kultury pomorskiej. Państwa wiedza i doświadczenie będą niezwykle cenne, aby zmiany dokonały się w komplementarny sposób. Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie, który jest przestrzenią dla ludzi odpowiedzialnych za swoją misję, aktywnych sygnatariuszy przyszłości, w której kultura odgrywa rolę zasadniczą.

Kongres Kultury Pomorskiej w 2017 roku został podzielony na 18 wydarzeń. Spotkania tematyczne odbędą się w dniach 20.03-11.04.2017. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej. Finał Kongresu odbędzie się 24.04.2017 w Teatrze Wybrzeże.

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny, jednak wymaga rejestracji, której można dokonać na stronie: www.kongres.pomorzekultury.pl


Harmonogram

20.03 – Region I / Muzeum Zachodniokaszubskie
20.03 – Nowa kultura / Instytut Kultury Miejskiej
22.03 – Region II / Stacja Kultura w Rumi
23.03 – Region III / Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie
24.03 – Edukacja kulturowa i kulturalna / Uniwersytet Gdański
27.03 – Tradycja i dziedzictwo. Materialny i niematerialny dorobek kulturalny Pomorza / Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku
28.03 – Sztuki wizualne / Akademia Sztuk Pięknych
29.03 – Literatura na Pomorzu / Uniwersytet Gdański
29.03 – Pieniądze i kultura / Pracodawcy Pomorza
30.03 – Muzyka alternatywna / SPATiF
31.03 – Kultura filmowa / Gdyńskie Centrum Filmowe
3.04 – Teatr i taniec / Teatr Wybrzeże
5.04 – Muzyka poważna / Nadbałtyckie Centrum Kultury
6.04 – Obywatele w kulturze / Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
7.04 – Kultura na wsi / Kaszubski Uniwersytet Ludowy
10.04 – Off, czyli poza instytucjami / Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
11.04 – Polityki i strategie kulturalne / Instytut Kultury Miejskiej


24.04.2017. Obrady plenarne

Teatr Wybrzeże, godz. 10.30 – 20.00

Rejestracja: od godz. 9.30

1. Część oficjalna (otwarcie)
2. Obrady plenarne, część I – prezentacje moderatorów z obrad stolikowych (do 5 minut każda, łącznie ok. 1-1,5 h)
3. Przerwa kawowa
4. Panel „Kultura na nowe czasy”
5. Obrady plenarne, część II – dyskusja plenarna „Kultura na Pomorzu”
6. Przerwa lunchowa
7. Dokończenie obrad, przyjęcie dokumentów(u) kongresowych(ego)
8.Coctail/rozmowy kuluarowe

W panelu „Kultura na nowe czasy” udział wezmą: Robert Biedroń (prezydent Słupska), Artur Celiński (Res Publica), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (prezes Instytutu Kaszubskiego), Władysław Zawistowski (dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).


Dlaczego Kongres Kultury Pomorskiej?

Dwa lata temu powstał pomysł zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej. Od tego momentu przeprowadziliśmy setki rozmów, wykonaliśmy wiele działań i, przede wszystkim, zyskaliśmy pewność, że Kongres jest potrzebny. Głównym hasłem, które przyświeca tej inicjatywie jest Kultura porozumienia.

Nie ulega wątpliwości, że kultura jest najważniejsza. Nie tylko gospodarka i polityka wynikają z kultury. Najpierw muszą być wartości, które powinny stanowić bazę, na której się buduje gospodarkę, politykę i relacje międzyludzkie. Gdy tak się dzieje, możemy mówić o synergii społecznej.

Pomorze to fascynujący Region obfitujący w miejsca, w których powstawała Historia. Mówiąc o kulturze naszego Regionu, nie można zapominać o skomplikowanej, ale i różnorodnej spuściźnie, która powinna nas wzbogacać, a nie dzielić.

Kultura, dzięki wartościom, powinna prowadzić do konsensusu i wyznaczać standardy w komunikacji społecznej. Region i Centrum nie powinny stanowić antynomii, tak jak kultura instytucjonalna i pozainstytucjonalna (off).

Tematów, które już podjęto podczas debat, jest wiele. Suma zebranych głosów będzie stanowić bazę, na której nadbudowywane będą wnioski i postulaty. Mamy nadzieję, że Kongres będzie nie tylko ich depozytariuszem, ale stworzy trwałą platformę wymiany poglądów i budowy najlepszych rozwiązań.

Blisko dwuletnie przygotowania do Kongresu Kultury Pomorskiej wchodzą w decydującą fazę. Przed nami 18 wydarzeń, które zamkną pierwszy etap inicjatywy powstałej w organizacjach pozarządowych i skierowanej do wszystkich zainteresowanych. Po nich Kongres będzie trwać nadal, być może za kilka lat znowu przyjmie formę ciągu zorganizowanych spotkań. Do tego czasu funkcjonować będzie jako monitor kultury pomorskiej i wykonawca postanowień proponowanych na obradach plenarnych.

 

Co to jest kultura porozumienia?

To w największym skrócie proces i metoda komunikacji. W kulturze porozumienia nie chodzi o to, by mieć rację za wszelką cenę. Można, a często wręcz należy, być wiernym swoim poglądom. Jednak są wartości, wokół których należy tworzyć konsensus. Taką sumą wartości jest dla nas kultura. Rozumiana szeroko – od elementarnego aktywizmu do kultury wysokiej, od nieskrępowanej twórczości amatorskiej przez główny nurt po wyrafinowaną awangardę.

Kongres Kultury Pomorskiej został wymyślony i zaprojektowany w środowisku organizacji pozarządowych – tych z Centrum, i tych z Regionu. Partnerami Organizatorów są organizacje społeczne oraz instytucje kultury. Projekt został wsparty przez administrację wszystkich szczebli. Patronatem objęli go przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych. Spotkania prowadzą specjaliści z różnych ośrodków, pokoleń i estetyk. I to jest przejaw właściwego pojmowania kultury porozumienia. Powstał fundament, jest na czym budować. Zapraszamy budowniczych.

Biuro Organizacyjne Kongresu Kultury Pomorskiej

Pełna informacja o Kongresie Kultury Pomorskiej znajduje się na stronie: kongres.pomorzekultury.pl


Zapraszamy do udziału i udostępniania informacji.

 

Honorowe patronaty nad Kongresem Kultury Pomorskiej objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jaroslaw Sellin, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Partnerzy: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr Wybrzeże, Fundacja Wspólnota Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pracodawcy Pomorza, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Filmowe, Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, SPATiF, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Stacja Kultura, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Opera Bałtycka, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Filharmonia Kaszubska, Faktoria Kultury, Teatr Rondo, Teatr Miniatura, Opera Bałtycka, Wytwórnia Kultury „Bo-Tak”, Pomorska Sieć COP, Faktoria Kultury, Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach.

Patroni medialni: Pomorskie.eu, ngo.pl, Dziennik Bałtycki, Nasze Miasto, e-teatr.pl, Nowe Idzie od Morza, Pomorze Kultury, Prowincja, Pitu Pitu Trójmiasto, My3miasto.pl, Sztuka Trójmiasta, Miasto Kultury, Radio Kaszëbë, TV Kamena, TV Kwidzyn, Puls Kwidzyna, Kurier Kwidzyński, Portal Pomorza.pl, Kuryer Sopocki, gdańsk.pl, Nasz Gdańsk, TelewizjaTTM, nadmorski24.pl.