Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Konferencja „Kościół NMP w Gdańsku. Architektura i wyposażenie w kontekście europejskim.”

NCK - Ratusz Staromiejski, kościół NMP, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 11-05-2017 - 13-05-2017

Konferencja „Kościół NMP w Gdańsku. Architektura i wyposażenie w kontekście europejskim.”
Gdańsk, 11-13.05.2017

Późnośredniowieczne kościoły miejskie i ich wyposażenie są nie tylko świadectwem działalności artystycznej swoich czasów. Ich znaczenie polega także na tym, że są zwierciadłem ówczesnego życia społecznego i wyrazem samoświadomości mieszczan. Podkreślali oni swój status fundując dzieła sztuki na miarę swoich horyzontów umysłowych do „swoich” kościołów. Ten mieszczański światopogląd przejawiał się nie tylko w pojedynczych dziełach, ale w sposób jeszcze bardziej wyrazisty w całościowym kulturalno-estetycznym kompleksie, który współtworzyły przez wieki łącznie architektura i wyposażenie świątyń.

Gdański kościół NMP jako jedyna z wielkich far Pobrzeża Bałtyku w znacznym stopniu zachował swoje średniowieczne wyposażenie, uzupełnione o pojedyncze, artystycznie istotne elementy wyposażenia z późniejszych epok. Do dziś zachowało się 21 późnośredniowiecznych retabulów lub przynajmniej ich części, a także pojedyncze rzeźby, malowidła ścienne i obrazy tablicowe, między innymi wyjątkowa Tablica Dziesięciorga Przykazań. Wśród obiektów importowanych znajduje się także jedno z najważniejszych dzieł europejskiej historii sztuki – „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. Wszystkie te dzieła świadczą o wysublimowanej kulturze i wyrafinowanej humanistycznej wiedzy gdańskich fundatorów w okresie średniowiecza i renesansu. To samo dotyczy „Gdańskiego skarbu średniowiecznych paramentów”, stanowiącego proweniencyjnie spójny zespół szat liturgicznych. Nie znajduje on równego sobie na całym świecie i dowodzi wyjątkowego bogactwa gdańskich mieszczan.
 

Miejsce obrad / Tagungsort

Nadbałtyckie Centrum Kultury W Gdańsku
Ratusz Staromiejski
Korzenna 33/35 80-001 Gdańsk

 

PROGRAM

CZWARTEK 11.05.2017

 • 9.00: WIESŁAW DŁUGOKĘCKI (Gdańsk), Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego: Powitanie
 • 9.15: TOMASZ TORBUS (Gdańsk, Leipzig), GERHARD WEILANDT (Greifswald), Wprowadzenie do tematu konferencji
 • 9.30-13.00: Sekcja I / I. Sektion: Historia i topografia kościoła NMP w średniowieczu. Moderator: Jarosław Jarzewicz (Poznań)
 • 9.30-10.15: CHRISTOFER HERRMANN (Gdańsk); Baugeschichte und Bauorganisation der Marienkirche im Mittelalter
 • 10.15-11.00: GERHARD WEILANDT (Greifswald), Welches Bild an welchem Ort? – Prinzipien der Themenwahl und ihrer Verteilung innerhalb des Kirchenraums
 • 11.00-11.30: Przerwa kawowa
 • 30-12.15: PIOTR LIŃSKI/ WALDEMAR ROZYNKOWSKI (Toruń), Sakrale Topographie – Standorte und Patrozinien der Altäre in der Marienkirche – geschichtliche Perspektive
 • 12.15-13.00: STEFAN BÜRGER (Würzburg), Das Zellengewölbe – Überlegungen zur Erfolgsgeschichte einer baukünstlerischen Sonderform
 • 13.00-14.00: Przerwa obiadowa
 • 14.00-17.30 Sekcja II: Kościół NMP w okresie nowożytnym
 • 14.00-14.45: SŁAWOMIR KOŚCIELAK (Gdańsk), The Lutherans at the Catholics’ – The Catholics at the Lutherans. St: Mary’s Church as a Simultaneous Tempie and a Subject of Dispute
 • 14.45-15.30: TOMASZ TORBUS (Gdańsk, Leipzig),. Ein Fremdkörper in der Danziger Architektur-tradition? Die Königliche Kapelle – Zuschreibung, Form und Funktion.
 • 15.30-16.00: Przerwa kawowa
 • 16.00-16.45: EDMUND KIZIK (Gdańsk), Die Danziger Marienkirche und ihre Kunstwerke als Forschungsthema im 19. Jahrhundert
 • 16.45-17.30: MARCIN GAWLICKI (Gdańsk), The Destruction of St. Mary’s Chlirch in Gdańsk at the End of the Second World War and its Post-War Reconstruction
 • 17.30-18.00: Przerwa kawowa
 • 18.00-18.50 Giełda informacji: Aleksandra Lipifiska (München)
 • 18.00-18.10: WERONIKA GROCHOWSKA (Gdańsk), The Winterfeld Family. Artistic donations for St. James Chapel in St. Mary’s Church in Gdańsk
 • 18.10-18.20: KATHARINA PASZKIEWICZ (Bonn), Die Ferberkapelle, ihre Stifter und ihre Retabel
 • 18.20-18.30: GIULIA SIMONINI. (Berlin), Die Stiftungen der Familie von Reesen in der Danziger Marienkirche
 • 18.30-18.40: ALBERT BOESTEN-STENGEL (Toruń), Der Reinhold:Altar des Joos van Cleve aus der Marienkirche
 • 18.40-18.5Q: ALICJA GRABOWSKA-LYSENKO (Toruń), Die „importierten” Heiligenkulte in Danzig
 • 19.30: Wykład wieczorny. Wprowadzenie: Matthias Weniger (München)
 • JOCHEN SANDER (Frankfurt), Ein künstlerischer Überbietungswettbewerb: Hans Memlings Danziger Weltgerichtstriptychon

 

PIĄTEK 12.05.2017

 • 9.00-13.15: Sekcja III / III. Sektion: Wyposażenie kościoła NMP – formy kulturalnego transferu. Moderator: Michał Woźniak (Toruń)
 • 9.00-9.45: ANDRZEJ WOZIŃSKI (Gdańsk), The Late Gothic Saint Barbara’s Retable of the Confraternity of the Shoemakers’ Apprentices in Our Lady’s Church in Gdańsk
 • 9.45-10.30: STEPHAN KEMPERDICK (Berlin), Die Trinitätstafel der Georgenbruderschaft und das Dreifaltigkeitsretabel der Schusterbruderschaft in der Danziger Marienkirche
 • 10.30-11.15: MANUEL TEGET-WELZ (Erlangen), Meister Michel von Augsburg: Anmerkungen zum Danziger Hochaltarretabel
 • 11.15-11:45: Przerwa kawowa
 • 11.45-12.30: MONIKA JAKUBEK-RACZKÓWSKA (Toruń), Die Skulptur des Schönen Stils in der Danziger Marienkirche. Forschungsstand und Forschungsperspektiven
 • 12.30-13.15: VERA HENKELMANN (Eschweiler), Die Marienleuchter in St. Marien in Danzig – Exponenten der laubenförmigen Marienleuchter in ihrem spätmittelalterlichen Funktionshorizont
 • 13.15-14.30: Przerwa obiadowa
 • od 14.30 Możliwość dyskusji w kościele NMP
 • 19.30: Wspólna kolacja w Dworze Artusa

 

SOBOTA 13.05.2017

 • 9.00-12.30: Sekcja IV / IV. Sektion: Paramenty gdańskie / Der Danziger Paramentenschatz Moderator: Dietmar Popp (Marburg)
 • 9.00-9.45: HELENA HRYSZKO, MONIKA STACHURSKA (Warszawa), „Der Danziger Paramentenschatz” in collection of National Museum in Gdansk as a subject of research project currently realized by Department of Textiles Conservation at Academy of Fine Arts in Warsaw
 • 9.45-10.30: BIRGITT BORKOPP-RESTLE (Bern), Liturgische Gewänder und andere textile Objekte -Das Profil des Paramentenschatzes der Marienkirche
 • 10.30-11:00: Przerwa kawowa
 • 11.00-11.45: EVELIN WETTER (Riggisberg), Liturgische Textilien in Stiftungsurkunden, Invrentaredund Chroniken zur Danziger Marienkirche
 • 11.45-12.30: JULIANE VON FIRCKS (Mainz), Mongolen, Mamluken und hansische Kaufleute. Der Papageienstoff aus der Danziger Marienkirche (Berlin, Kunstgewerbemuseum) als Objekt des Transfers
 • 12.30-13.30: Przerwa obiadowa
 • 13.30-17.00: Muzeum Narodowe w Gdańsku (tylko dla Referentów i Moderatorów)

Możliwość zwiedzenia Muzeum Narodowego wraz z częścią kolekcji gdańskich paramentów

 • około 17.00: Zakończenie

 

Komitet naukowy / Wissenschaftliche Komitee

Prof. Dr. GERHARD WEILANDT
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
gerhard.weilandt@uni-greifswald.de

Dr hab. TOMASZ TORBUS, prof. UG
Uniwersytet Gdański , GWZO Leipzig
t.torbus@ug.edu.pl

 

Sekretariat konferencji / Sekretariat der Tagung
mgr ALICJA GRABOWSKA-LYSENKO
tagung.marienkirche@gmail.com

 

ORGANIZATORZY I SPONSORZY 

Uniwersytet Gdański
Universität Greifswald
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Böckler-Mare-Balticum-Stiftung
Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft.

Pobierz ulotkę