Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Spotkanie Międzypokoleniowego Kulbu Fimowego "DIALEKT"

Ratusz Staromiejski - NCK, 23-11-2017

Wraz z Międzypokoleniowym Klubem Filmowym DIALEKT zapraszamy na rozmowy o przenikalności, oraz projekcje:
  • filmu Więzi  w reż. Zofii Kowalewskiej,
  • animacji Druciane oprawki  w reż. Bartosza Kędzierskiego
  • animacji Gdzie się podziały duchy w eż. Łukasza Biernata
Pokoleniowe warsztaty tworzenia motanek MAMYWENE.

Spotkanie poprowadzi: Jolanta Manthey.

Ideą spotkań dla MKF Dialekt jest stworzenie dialogu między osobami dorosłymi a dziećmi – poprzez obraz filmu i animacji na tematy już z obrazem niezwiązane. Po projekcji rozmawiamy z uczestnikami spotkania na tematy natury filozoficznej. Spotkania odbywają się w Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Uczestnicy spotkania tworzą dialog, poznając jednocześnie wybitne dzieła polskiej kinematografii. Projekt kierowany jest zarówno do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, seniorów, oraz wszystkich zainteresowanych.

Estetyka obrazu filmowego i animacji została zestawiona celowo w naszych spotkaniach - by odpowiedzieć na oczekiwania wizualne widzów niezależnie od wieku. Obraz tworzy dialekt omijający podziały pokoleniowe, społeczne. Jest najprostszą formą nawiązania więzi pomiędzy odbiorcami. Więź porozumienia tworzy się w wyobraźni. Arystoteles i Artur Schopenhauer przypisywali wyobraźni, fantazji zdolności poznawcze. Za ich myślą idąc - postaramy się rozwinąć/poznać poprzez wyobraźnię.

START: godz.
WSTĘP: wolny

Zrealizowano przy wsparciu PISF.