01 10.2018

Współpraca bałtycka i rozwój widowni - warsztaty liderów kultury "Ars Baltica Creative Dialogue"

NCK - Ratusz Staromiejski

Usunięto obraz.

ARS BALTICA CREATIVE DIALOGUE
„Wzmacnianie trwałej wymiany kulturalnej osadzonej na wspólnych perspektywach lokalnych”

 

Partnerzy z obszaru kultury i kreatywności
Szanowni Państwo,

Region Morza Bałtyckiego obfituje w wiele różnorodnych, ekscytujących i ambitnych inicjatyw kulturalnych i kreatywnych. Są one różnorodne w tym sensie, że odzwierciedlają nasze nowoczesne, międzynarodowe i kulturowo urozmaicone społeczeństwa. Są ekscytujące ze względu na potencjał angażowania uczestników, także poprzez ukazywanie im zjawisk z nowej perspektywy. Wreszcie są ambitne w tym sensie, że nieustannie prą do przodu, stawiają pod znakiem zapytania ustalone systemy wartości oraz dążą do stworzenia bardziej sprawiedliwego, tolerancyjnego i świadomego świata, w którym żyjemy. To także do liderów z obszary kultury i kreatywności należy wzięcie na siebie odpowiedzialności za poruszenie problemów, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone w naszym nowoczesnym i dynamicznie się zmieniającym się społeczeństwie. I to Wy jesteście tymi liderami!


Zapraszamy zatem Państwa na wydarzenie:

ARS BALTICA CREATIVE DIALOGUE
01.10 2018, godz. 9:30 – 17:00
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

ZARESTRUJ SIĘ <


Główne cele / Argumenty za tym, aby wziąć udział:

 • Nawiązanie otwartego dialogu
 • Uzyskanie wiedzy z pierwszej ręki
 • Stworzenie przyjaznej czasoprzestrzeni na dyskusje i refleksje
 • Promocja lokalnych pomysłów i inicjatyw
 • Wkład w budowanie trwałych więziARS BALTICA CREATIVE DIALOGUE

> WYMIANA - EKSPERTYZA – WYCHODZENIE NAPRZECIW

Celem projektu nowego formatu ARS BALTICA Creative Dialogue (ABCD) jest zebranie praktyków z sektora kreatywności i kultury ze wszystkich krajów wokół Morza Bałtyckiego, stworzenie przestrzeni do dyskusji w sprzyjającym otoczeniu oraz zachęcanie uczestników do aktywnego współdziałania. W formacie tym chcemy zwrócić uwagę na więzi międzysektorowe oraz stworzyć możliwości dla osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, aby śledzili debaty oraz dzielili się swoimi opiniami dotyczącymi odziaływania kultury oraz praktyk kulturalnych. Podczas dwuletniego okresu trwania projektu w jego pierwszej fazie, w ramach proponowanego formatu odwiedzimy dwukrotnie każdy kraj z Regionu Morza Bałtyckiego. Nasz program opieramy na założeniu, że kultura jest podstawowym czynnikiem napędzającym zrównoważony rozwój. W pierwszej rundzie skupimy się na działaniach z obszarów sieciowania (networkig) oraz rozwoju widowni audience (development). Razem z Agatą Etmanowicz (Fundacja Impact, Sztuka dla Widza) zorganizujemy kreatywne i skondensowane sesje dla maksymalnej grupy 30 uczestników.

 

Plan wydarzenia:

9:00 – Przybycie delegatów / uczestników – Kawa na Dzień Dobry :)
9:30 – Wprowadzenie do cyklu warsztatów
10:00Część 1 > Baltic Co-Operation Co-Designed - Współpraca Bałtycka jako projekt zespołowy (więcej informacji poniżej)
12:30 – Lunch – Sesja networkingowa
13:30Część 2 > Audience Development - Rozwój widowni (więcej informacji poniżej)
16:30 – Podsumowanie i nakreślenie bieżącego stanu
17 :00 – Herbatka na Do Widzenia :)

 

Część 1: WSPÓŁPRACA BAŁTYCKA JAKO PROJEKT ZESPOŁOWY

Sieciowanie (networking) oraz warsztaty

Moderatorzy:
Agata Etmanowicz (Impact Audience Warszawa)
Marcus Hagemann (ARS BALTICA)


Główny cel/idea/ filozofia

Stworzenie kreatywnych i ciekawych narzędzi do wzmocnienia współpracy w obszarze kultury w Regionie Morza Bałtyckiego - maksymalnie konkretnych, prostych i praktycznych w oparciu o:

 • Określenie oraz mapowanie zróżnicowanych potrzeb i marzeń uczestników;
 • Ścisłą współpracę samych zainteresowanych, tj. działających lokalnie osób z sektora kultury (reprezentujących różnie instytucje, organizacje pozarządowe, niezależnych artystów, kreatywnych przedsiębiorców, itp.),

 

Korzyści i rezultaty:

1. Dla uczestników:

 • Lepsze poznanie osób z lokalnego sektora kultury: podniesienie świadomości na temat umiejętności osób / organizacji oraz istniejących potrzeb;
 • Praktyczna nauka jak w różny sposób przeprowadzać sesje “burzy mózgów” (propozycje kilku praktycznych narzędzi);
 • Kreowanie nowych pomysłów, które będzie można wdrożyć w późniejszym terminie.


2. Dla ARS BALITCA / Partnerów ABCD

 • Prowadzenie w ramach projektu badań jako elementu procesu (mapowanie umiejętności i potrzeb oraz utrudnień współpracy w danym sektorze – materiał do analizy, także różnice geograficzne);
 • Uzyskanie kilku konkretnych narzędzi do wzmocnienia współpracy w sektorze (zaprojektowanych przez samych przedstawicieli danego sektora);
 • Wspólna odpowiedzialność za przyszłe wdrożenia projektów/narzędzi/działań z ich autorami (zespoły projektowe utworzone na warsztatach).


Metody pracy:

 • Metoda warsztatowa od początku do końca!
 • Skondensowane w czasie; wszystkie działania będą wspierane przez moderatorów, w oparciu o proces grupowy.
 • Praca w 4-5 osobowych zespołach warsztatowych;
 • Zespół ARS BALTICA jako aktywny obserwator całego procesu;
 • Dokumentowanie wszystkich rezultatów i dzielenie się nimi.

Część 2: ROZWÓJ WIDOWNI ( AUDIENCE DEVELOPMENT) – W JAKI SPOSÓB POPRAWNIE ROZPOCZĄĆ PROCES?

Po pierwsze, warto podkreślić, że nasza organizacja nazywa się IMPACT (“wpływ, oddziaływanie”) nie bez powodu. Efekt naszych działań jest bowiem dla nas bardzo ważny. To przekłada się także na nasze podejście do zagadnienia rozwoju widowni. Najbardziej adekwatną definicją terminu rozwój widowni jest naszym zdaniem ta, która mówi, że jest to „zarówno proces, jak i filozofia, która wymaga umieszczenia widowni w centralnym punkcie wszystkich działań danej organizacji”. Zatem naszym celem jest, by te krótkie warsztaty zainspirowały uczestników do zrobienia dokładnie tego: umieszczenia widowni w centralnym punkcie wszystkiego, co robicie. Pokażemy, jak rozpocząć ten proces oraz w jaki sposób zmiana podejścia może zmienić sposób myślenia, planowania działań, codziennej pracy, a także jakie praktyczne rezultaty może to przynieść:

1. Praktyczny przewodnik rozwoju widowni

 • Wszyscy o tym mówią. Co to jest? Czy to tylko chwytliwe hasło, moda, projekt, proces, kompromis, filozofia?
 • Jaka jest skuteczna strategii rozwoju widowni? Jak ją stworzyć? Od czego zacząć?


2. Poznanie własnej widowni

 • O czym powinniśmy wiedzieć w odniesieniu do własnej widowni?
 • Na ile dobrze znamy istniejącą widownię?
 • Kto nie jest naszą widownią i dlaczego?
 • W jaki sposób dotrzeć do naszej widowni?


Metody pracy:

 • Połączenie prezentacji i pracy warsztatowej
 • Przykłady praktyczne
 • Ćwiczenia praktyczne

ZARESTRUJ SIĘ <

Usunięto obraz.