Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Benefis Piotra Kotlarza

NCK - Ratusz Staromiejski, 14-03-2019

Związek Literatów Polskich i Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na Benefis Piotra Kotlarza z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, artystycznej i dziennikarskiej

W programie:
Promocja książki Piotra Kotlarza Danton i Robespierre

Prowadzenie:
dr Marek Golemski

Recital Pauliny Czapli (wokal) i Michała Urbaniaka (fortepian) oraz inne niespodzianki nie tylko muzyczne

PIOTR WOJCIECH KOTLARZ (ur. 21 VIII 1951 Gdańsk), pisarz, intelektualista.  Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (trzy lata), studia ukończył w 1976 w Instytucie Historii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 roku uzyskał doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 1981–2007 pracował jako nauczyciel historii w Gdańsku. Jest autorem podręcznika licealnego Sztuka dramaturgii (2004) i współautorem monografii wydanej z okazji czterdziestolecia Zespołu Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza w Gdańsku.

Wiceprezes  Klubu Studentów Wybrzeża Żak (1979–1981), prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury (2006-2012) oraz 2006–2013 wiceprezes Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2006-2013). W latach 1995–1997 był współwydawcą i współredaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Autograf”. Wydawał i redagował pisma o charakterze społeczno-politycznym: w latach 1993–1995 „Socjaldemokrata Gdański”, 1995–1997 „Robotnik”. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym Miesięcznika Internetowego WOBEC. Jest autorem arkuszy literackich W drodze (1979) oraz Miasto i jego pisarz (1989), zbiorów opowiadań: Gipsowe głowy (1982), Odejście i inne opowiadania (1993), powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985, nagrodzona przez GTPS), Każda chwila (2002), Opowieść o psach z widmem wojen w tle (2016, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego), dramatów: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004, wystawiony w GTPS w 2010 roku, reż. Beniamin Koralewski), Wszystko dla mas (publikacja w WOBEC, 2015), Imperator (publikacja w WOBEC, 2015), Dramaty i monodramy (2016), a także scenariuszy filmowych: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem), Dotknięcia strun życia (o Henryku Wieniawskim, 2009), Znaleźć sens (o Władysławie Ślewińskim, wspólnie z Jarosławem Pudlisem, 2010). Autor dwóch librett i scenariuszy: Życie za życiem (wystawione w Auli Akademii Muzycznej w Gdańsku w związku z 31. rocznicą powstania  NSZZ „Solidarność” w 2011 roku. Twórcą muzyki do tego przedstawienia jest prof. Cezary Paszkowski; a choreografkami przedstawienia były:Anna Baranowska i Agnieszka Humięcka. Twórcą muzyki do libretta Odrzućmy maski zła jest dr Piotr Słopecki.

Piotr Kotlarz jest też autorem eseju z zakresu historiozofii – Dostrzec sens dziejów (1998); monografii: dramaturgii polskiej – Historia polskiej dramaturgii (wydanie I, e-book, 2016), dramaturgii światowej – Historia dramaturgii (wydanie I 2006, wydanie II, poszerzone e-book: 2016), monografii teatru szkolnego – Teatr szkolny II Rzeczypospolitej (2014) oraz dziejów świata do 1000 roku p.n.e. Narodziny cywilizacji (wydanie I, e-book 2018) oraz rozprawy historycznej Danton i Robespierre (2019). Jest współautorem monografii Filozofia polityki w świetle literackich odniesień (1995), pomysłodawcą i współautorem pozycji Rozmyślania Gdańskie (1998). Członek Związku Literatów Polskich (od 2010 roku wiceprezes oddziału gdańskiego), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (od 1993 roku) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2018 roku).

W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury. Przez GTPS nagrodzony za powieść Poszukiwania wśród szarościw 1995, za drugie wydanie eseju Dostrzec sens dziejów (2010),  w 2013 medalem z okazji dziewięćdziesięciolecia gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki(2013) oraz nagrodą z okazji sześćdziesięciolecia GTPS (2018).

START:
godz. 17.00
WSTĘP: wolny