Polacy - Rosjanie : Wzajemne relacje
Polacy-Rosjanie: wzajemne relacje

Książka jest w wersji dwujęzycznej (polsko-rosyjskiej). Zawiera materiały autorstwa Janusza Dobieszewskiego, Tadeusza Słobodzianka, Natalii Lichiny, Jakuba Lewickiego, Tadeusza Sucharskiego, Macieja Nowaka, Władimira Kantora, Jakuba Szczepańskiego, Jurija Kantora, Jana Prokopa, Andrzeja Nowaka, Romana Backera, Krystyny Kurczab-Redilch, Andrzeja de Lazari, Stefana Mellera, Mateusza Wernera, Mirosława Przylipiaka oraz zapis dyskusji po debacie.

W Polsce najwięcej emocji i kontrowersji wzbudzały i nadal wzbudzają relacje z Rosją i Rosjanami […]. Drogą do przezwyciężania tego uproszczonego widzenia wschodniego sąsiada jest lepsze i bardziej rzeczowe poznanie jego historii i dorobku kulturowego. Temu celowi powinny służyć konferencje naukowe poświęcone zarówno szerokiej, jak i węższej tematyce wzajemnych stosunków.

Próbą nowego spojrzenia na to zagadnienie była debata, która odbyła się 18 października 2006 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Była ona częŚcią interdyscyplinarnego projektu „Polacy-Rosjanie: wzajemne relacje” autorstwa Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Jej uczestnicy reprezentowali różne możliwe perspektywy oglądu problemów wzajemnych relacji: artystyczne, polityczne, publicystyczne, naukowe. W tym na wskroś interdyscyplinarnym spotkaniu widzieć trzeba jego niezwykłą wartość. Naukowo-artystyczny projekt NCK zakładał analizę obecnych relacji polsko-rosyjskich na poziomie kulturowym, uporządkowanie i podsumowanie dotychczasowej wiedzy Polaków na temat Rosjan, przybliżenie aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Rosji, a przede wszystkim zmierzenie się z uprzedzeniami polsko-rosyjskimi. Książka, którą przedstawiamy czytelnikom, zawierająca materiały z owej debaty, jest zapisem badań historyków, socjologów, historyków sztuki i idei, filozofów, politologów i literaturoznawców. Nie brakuje głosu ludzi sztuki, zwłaszcza filmu.
 

Materiały z debaty, która odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury 18 października 2006 roku na temat stosunków sąsiedzkich Polska-Rosja.
Ilość stron 355.
ISBN 978-83-919189-8-2

Price
PLN15.00