Metropolia jest OK
Malarstwo jest OKEY

Malarstwo jest OKEY - Jerzy Kamrowski, Krzysztof Polkowski, Larry Okey Ugwu
Publikacja - album towarzyszący wystawie Malarstwo jest OKEY, realizowanej w ramach 3. edycji Festiwalu Metropolia jest OKEY! - jest prezentacją sylwetek i twórczości uznanych artystów malarzy, reprezentujących trzy pokolenia artystyczne.
Wszyscy są związani miejscem urodzenia bądź zamieszkania z Trójmiastem i stanowią najlepszą wizytówkę kultury tego regionu. Są różni, reprezentują różne postawy i opcje artystyczne, ale wszyscy czują się malarzami.

Cena z VAT
20,00 zł
Autor
Jerzy Kamrowski, Krzysztof Polkowski, Larry Okey Ugwu