Creative Waves logo

Creative Waves - Sisterhood for Change

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change – projekt współfinansowany ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS).

logo

Euroregion Bałtyk, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, aktywiści i aktywistki z Kaliningradu i Estonian Women's Studies and Resource Centre ENUT (Uniwersytet Talliński), pod przewodnictwem Intercult Productions ze Szwecji, rozpoczyna nowy projekt bałtycki. Ma on na celu wzmocnienie reprezentantek najbardziej wrażliwych grup społecznych, zwłaszcza kobiet, w nieustannie cyfryzujących się czasach pandemii i postpandemii. Wspólnie my – kobiece ekspertki i uczestniczki – chcemy zbudować poczucie jedności, przynależności, kontynuacji i sprawczości. Docieramy do artystek, aktywistek i przedstawicielek sfery kreatywnych, które na skutek restrykcji związanych z COVID-19 i świata zmierzającego w stronę coraz bardziej wirtualnych relacji mogły odczuć izolację, depresję czy stratę. Używając narzędzi należących do kultury tradycyjnej planujemy spiąć w całość tradycję i wymagania współczesnego świata. Bazując na nieuchwytnych przejawach dziedzictwa kulturowego takich jak haftowanie, tkactwo, zielarstwo, gotowanie bliskie naturze, śpiewactwo i tworzenie muzyki, chcemy stworzyć więzi i kanały wymiany zarówno w fizycznej, jak i wirtualnej rzeczywistości. W efekcie lokalnych warsztatów przeprowadzonych na żywo i online, stworzymy zestaw narzędzi będących przewodnikiem bazującym na doświadczeniu i analizie. W naszej pracy będziemy posiłkować się podejściem cyrkularnym, promując Zielony Ład UE (EU Green Deal), Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBR) i Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Celem ostatecznym jest stworzenie silniejszej, zdrowszej i bardziej odpornej społeczności z włączeniem każdego i każdej, oraz bardziej przyjaznej przestrzeni fizycznej i cyfrowej.

 

Kashubian emboidement sneaker