25.04.2023

„Wielkie i małe litery. Jakie tajemnice kryją łacińskie napisy na świętojańskich epitafiach.” – wykład IV | cykl Świętojański

Termin: 25 IV 2023, godz. 18.00

Koordynatorka: Iwona Berent, Kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami NCK

Prelegentka: mgr Elżbieta Starek

Typ: cykl Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką.
Wykłady cykliczne w każdy ostatni wtorek miesiąca (z wyłączeniem lipca i sierpnia);

Bilety: wstęp bezpłatny;

Miejsce: Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50

Dzisiaj, kiedy wchodzimy do jakiegoś kościoła i podziwiamy historię, która nas otacza, oglądamy mury, różne elementy dekoracyjne. Ale kiedy nasz wzrok padnie na jakiś napis, często go mijamy, bo nie jesteśmy go w stanie odczytać. Napisy łacińskie, również te w kościele św. Jana, lśnią jednak swoim własnym blaskiem oraz pewną tajemnicą. Są łącznikiem z dawnym światem. Często ich forma, a nie tylko sama treść, jest ciekawa i zaskakująca, można w nich odkryć chronogramy czy akrostychy, czyli niespodzianki, które przygotowali dla nas  dawni Gdańszczanie.

mgr Elżbieta Starek – wykładowczyni języka łacińskiego; zainteresowania naukowe: gramatyka i dydaktyka języka łacińskiego oraz historia nauczania języka łacińskiego w wiekach późniejszych; sztuka i architektura rzymska, epigrafika; współzałożycielka Zespołu Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi działającego przy Zakładzie Filologii Klasycznej UG.

W 2020 r, zakończyła odbudowa i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na centrum kultury. To wyjątkowy obiekt, który nieczynny przez wiele dziesięcioleci – do lat 90. – obecnie znów jest dostępny dla artystów, turystów i mieszkańców Gdańska. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z  zachowanym dziedzictwem kulturowym tego wyjątkowego miejsca poprzez różne dziedziny nauki : historię, historię sztuki, architekturę, konserwację zabytków czy filologię klasyczną, czasami w sposób nieoczywisty i zaskakujący... Odkryjemy ciekawostki i detale, które nie są powszechnie znane, a zbadane i znane wąskiemu kręgowi specjalistów, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą.

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.