Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Zastępca Dyrektora

Sekretariat

Księgowość

Radca Prawny

Dział Międzynarodowy

Dział Regionalny

Dział Badań i Edukacji

Dział Marketingu i PR

Dział Realizacji i Administracji

Dział Opieki nad Zabytkami

Dział Centrum św. Jana

Główny Specjalista ds. Programów i Projektów

Główny Specjalista ds. Partnerstw Strategicznych