06 04.2011

"Polacy potrafią!" - promocja książki Marion Brandt

Ratusz Staromiejski

Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Europejskie Centrum Solidarności zapraszają na spotkanie promujące książkę Marion Brandt  Polacy potrafią! Polski Październik i Solidarność w oczach pisarzy wschodnioniemieckich.

Rozmowę z Autorką oraz Wolfgangiem Templinem poprowadzi Grzegorz Berendt, natomiast fragmenty książki zaprezentuje Zbigniew Jankowski.

START: godz 18.00
WSTĘP wolny

O książce...
Na podstawie dokumentów, publikacji, wspomnień i wywiadów Autorka rekonstruuje reakcje pisarzy i intelektualistów z NRD na polski Październik 1956 r. i rewolucję Solidarności lat 1980-1981. Interesuje ją przy tym, w jakim stopniu pisarze z NRD powtarzali nacechowane ideologicznie i narodowo stereotypy o Polsce, a w jakim je przełamywali.

Opinie...
Szukanie politycznych, ideowych i psychologicznych przyczyn tego, że (mówiąc w skrócie) nigdy nie powstała „Solidarność Polsko-Niemiecka", jest tym ciekawsze, że jeśli spojrzymy na historię Polaków, Niemców, Węgrów, Czechów i Słowaków z czasów walk „o wolność waszą i naszą", to okaże się, że przesłanki historyczne nie były wcale tak odmienne[...]. Marion Brandt weszła na teren dotąd niemal nieznany i rzuciła wyzwanie historykom, niemieckim i polskim.
Wojciech Pięciak (Tygodnik Powszechny 2003, nr 24)

Jest to bez wątpienia praca o znaczeniu fundamentalnym dla poznania polsko-niemieckiej historii tego okresu. Po raz pierwszy należy to mocno podkreślić, wnikliwie i przekonująco pokazany został pozytywny wpływ 'polskiego umiłowania wolności' zarówno na literaturę niemiecką, jak i na tę część niemieckiego ruchu wolnościowego, która doszła do głosu w ostatnich latach panowania SED.
Karol Sauerland (Süddeutche Zeitung 27.05.2003 r.)

Dr hab. Marion Brandt, germanistka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi w literaturze, literaturą niemiecką XX w. oraz literaturą związaną z Gdańskiem.