W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz krajową ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej ustawą), informujemy Państwa że:
 

  1. Administratorem Państw danych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, tel. +48 (58) 301 10 51, e-mail: sekretariat@nck.org.pl (zwanym dalej NCK)
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą, wyłączne w celu przesyłania informacji o imprezach organizowanych, współorganizowanych oraz proponowanych przez  NCK.
  3. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania się na listę subskrybentów.
  4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach.
  5. Wiadomości wysyłane są przez NCK za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu (GetResponse sp. z o.o.).
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Powyższe mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych korespondencyjnie, telefonicznie lub poprzez e-mail.
  7. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, po kliknięciu w link oznaczony "Rezygnacja" (znajdujący się na dole strony), co jest jednoznaczne z rezygnacją z otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
  8. Państwa dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.
  9. W wypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych dokonuje się z naruszeniem prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.