Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty - działania (2017)