Konkurs Gdańsk Press Photo

Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy

GDAŃSK PRESS PHOTO

Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy to cykliczne święto pomorskiej fotografii prasowej. Co roku w szranki o tytuł najlepszego zdjęcia stają fotoreporterzy oraz fotoreporterki z całego Pomorza. Od 1996 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku przy współpracy z Kosycarz Foto Press konsoliduje i wzmacnia, to na co dzień niezwykle aktywne środowisko zawodowe.

Gdańsk Press Photo to także, a może przede wszystkim okazja do swoistego podsumowania roku, które pozwala Pomorzanom spojrzeć z perspektywy na minione wydarzenia. Wystawa, której towarzyszy folder promujący, prezentuje bogate spojrzenie na miniony rok, dając jednocześnie przegląd osiągnięć utalentowanych artystów. Jak co roku staramy się prześledzić aktualne wydarzenia, którymi żył nasz region, a także obejrzeć zapis istotnych wydarzeń, które pomorscy fotografowie dokumentowali podróżując po całym świecie.

Swój mecenat nad konkursem sprawują Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Dzięki ich wsparciu laureaci uzyskują hojne nagrody, a wystawa pokonkursowa może odwiedzić nie tylko Trójmiasto.

 

Zbigniew Kosycarz (1925-1995)

Był jedną z najpopularniejszych postaci Wybrzeża. Przyjechał do Gdańska w 1945 roku i od pierwszych dni tworzył fotograficzną kronikę regionu. Mówiono o nim „latający fotoreporter”. Żadne wydarzenie nie mogło się odbyć bez niego. Dokumentował też życie codzienne, nie rozstając się nigdy z aparatem fotograficznym. Choć przez całe życie zawodowe związany był z „Głosem Wybrzeża”, publikował także w wielu innych wydawnictwach. Fotografia prasowa stała się dla niego nie tylko pracą, ale również hobby wypełniającym całe życie.

 

Maciej Kosycarz (1964-2020)

Był synem Ludmiły i Zbigniewa Kosycarzów, którzy zaszczepili w nim miłość do Gdańska. W młodości imał się różnych zawodów, ale zawsze towarzyszył mu aparat fotograficzny. Ostatecznie poszedł w ślady ojca i tak jak on stał się najbardziej rozpoznawalnym trójmiejskim fotoreporterem. Dokumentował życie Trójmiasta i Pomorza. W 1996 roku założył agencję fotograficzną Kosycarz Foto Press / KFP, która dostarcza zdjęć polskim i zagranicznym mediom.