Dekoracje Architektoniczne Gdańska
Dekoracje architektoniczne Gdańska 1945-1989

Gdy chodzimy ulicami Gdańska, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że otacza nas swoista galeria sztuki. Obiekty i przestrzenie naszego miasta wypełniają dzieła autorstwa regionalnej, krajowej, ale także światowej sławy twórców. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku przybliża dekoracje architektoniczne, powstałe po 1945 roku, jak dotąd niewystarczająco przebadane.

W pierwszej kolejności zajmiemy się najstarszą i najliczniejszą „kolekcją” znajdującą się na Głównym Mieście. Artyści z zapałem włączyli w się tu w 1953 roku w trud odbudowy. Tylko niewielka część kamienic została wiernie zrekonstruowana. Zdecydowana większość została odbudowana w sposób dowolny, imitując wybrany styl poczynając od gotyku, a kończąc na klasycyzmie. Właśnie te budynki zostały ozdobione wykonanymi w różnych technikach dekoracjami. Z uwagi na ich obfitość, w pierwszym tomie publikacji skupiliśmy się na technikach malarskich (fresk, sgraffito, mozaika) oraz ceramice.

 

Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2016, TOM I
ISBN 978-83-938309-6-1
236 stron, oprawa: okladka miękka ze skrzydełkami
Redaktor naukowy: Jacek Kriegseisen
Noty katalogowe: Klaudiusz Grabowski, Jacek Kriegseisen
Kwerenda ikonograficzna: Klaudiusz Grabowski
Zdjęcia współczesne: Michał Szymończyk
Redakcja: Elżbieta Pękała
Projekt graficzny i skład: Michał Pecko

Price
PLN35.00