Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenie

"Pomorskie ABC Przestrzeni" - ilustrowany słownik dla dzieci

11-02-2013

Ilustrowany słownik dla dzieci pt. Pomorskie ABC Przestrzeni stanowi jeden z elementów projektu edukacyjnego Przestrzeń Wokół Nas, który skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli, jak również do osób oddziałujących na tę grupę w ramach form edukacji nieformalnej.

Kluczem doboru haseł w słowniku była chęć przybliżenia pojęć, które są przydatne do zrozumienia i opisania otaczającej nas przestrzeni. Znalazły się w nim hasła związane z podstawowymi pojęciami z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz hasła z zakresu geografii i ochrony przyrody.

Zaproponowane w słowniku opisy poszczególnych haseł nie są definicjami naukowymi. Zostały sformułowane w taki sposób, aby zachęcić najmłodszych mieszkańców województwa pomorskiego do poznawania specyfiki przestrzennych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, a także do pogłębiania świadomości co do wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju.

Przestrzeń jako pojęcie wieloznaczne, dotyczy różnych dziedzin i najczęściej rozumiane jest jako wszystko to, co nas otacza.

Hasła zawarte w słowniku podporządkowane zostały trzem kategoriom: Przestrzeni kształtowanej przez naturę, Przestrzeni kształtowanej przez człowieka oraz kategorii Wspólnej dla obu rodzajów przestrzeni.

Przestrzeń kształtowana przez naturę odnosi sie głównie do elementów krajobrazu naturalnego i dotyczy rzeźby i pokrycia terenu oraz obszarów szczególnie cennych ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka odnosi się do obszarów, w których działalność człowieka jest odczuwalna w znacznym stopniu. Dotyczy to krajobrazu kulturowego, w którym zarówno twórcy, jak i użytkownicy przestrzeni mają wpływ na jej harmonijny rozwój lub degradację.

W ramach kategorii Wspólnej dla przestrzeni kształtowanej przez naturę i przez człowieka opisane zostały pojęcia dotyczące m.in. cech poszczególnych elementów składających się na otaczającą nas przestrzeń oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi.

Słownik, w prezentowanym zakresie, stanowi podstawę platformy internetowej z bazą haseł, która użytkownicy będą mogli samodzielnie rozbudowywać.Zachecamy do pobierania wersji elektronicznej słownika (II części)
cz. I   /A - Map/
cz. II   /Mat - Z/