Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenie

Konkurs na hasło i definicję do Słownika "Pomorskie ABC przestrzeni"

20-03-2014

UWAGA!!! KONKURS!!!

Konkurs na hasło, definicję i ilustrację do Słownika   
Pomorskie ABC przestrzeni

Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie nowego hasła i opracowanie definicji oraz ilustracji do internetowego Słownika przestrzeni województwa pomorskiego – POMORSKIE ABC PRZESTRZENI.


Słownik znajduje się na stronie: www.przestrzen.eu

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas 4–6.

W konkursie przyjmowane będą prace wykonane indywidualnie lub w 2–3 osobowych zespołach autorskich, przy czym zarówno indywidualni autorzy, jak i zespoły przygotowują swoją pracę pod kierownictwem pełnoletniego opiekuna.
Uczestnikami konkursu mogą być więc np. uczniowie jednej klasy/szkoły pod kierownictwem nauczyciela, pracownika placówki oświatowej, ale również dzieci z różnych klas/szkół pod kierownictwem animatora kultury, rodzica lub innej osoby, która podejmie się tego zadania. Jeden opiekun może uczestniczyć w pracach więcej niż jednego autora/zespołu autorskiego.

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2014 r., zobacz
Regulamin (pdf)


Propozycję hasła należy przedstawić w formie opisanej poniżej:

  • hasło i jego definicję przedstawione w formie wydruku lub zapisane odręcznie na kartce formatu A4, przy czym treść definicji powinna być zwięzła i ograniczyć się do maksimum 50 słów;
  • ilustrację wykonaną w dowolnej technice: wykonanej w dowolnym komputerowym programie graficznym (przedstawionej na wydruku na kartce formatu A4), lub odręcznej – jako rysunek wykonany kredkami, flamastrami, farbami lub jako inna odręczna technika graficzna (np. collage) możliwa do zeskanowania i docelowego umieszczenia na stronie internetowej lub komputerowej;
  • praca konkursowa nie może być wcześniej nigdzie publikowana.

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe: I, II, III oraz wyróżnienia o łącznej wysokości 1200 złotych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 9 maja 2014 r.

Nagrody zostaną wręczone podczas Seminarium Przestrzeń wokół nas w dniu 14 maja 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku – siedzibie NCK

Organizatorem konkursu jest koordynator projektu edukacyjnego Przestrzeń wokół nas – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku wraz z partnerami projektu .

Partnerzy: Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku