Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ogłoszenie

V Pomorski Kongres Obywatelski

07-03-2012


Miło mi wstępnie zaprosić na V jubileuszowy Pomorski Kongres Obywatelski, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2012 r. w gmachu Politechniki Gdańskiej w godz. 10.00-16.30. Hasłem przewodnim będą Wyzwania strategiczne Pomorza.

Obrady odbędą w 5 sesjach tematycznych:

1.    Wartości, na których chcemy oprzeć rozwój Pomorza
2.    Szanse młodego pokolenia – czy młodzi są przygotowani do samodzielności?
3.    Rodzice i szkoła – jak ułożyć wzajemne relacje dla dobra dziecka?
4.    Jaka energetyka? Wybór na pokolenia
5.    Inteligentne sieci – nowe szanse dla biznesu i Pomorzan?

W tym roku wśród mówców Kongresu obok Marszałka Województwa Mieczysława Struka znajdą się m.in. były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, prof. Jadwiga Staniszkis, Komisarz UE ds. budżetu dr Janusz Lewandowski, Poseł na Sejm Jarosław Sellin, a także jeden z najciekawszych w Europie myślicieli jutra (progressive thinker) prof. Mario Raich ze Szwajcarii.

Każdy ma prawo mówić o wartościach – debata obywatelska

Szczególne znaczenie przywiązujemy w nadchodzącym Kongresie do pytania o WARTOŚCI, na których chcielibyśmy oprzeć nasze życie indywidualne i zbiorowe na Pomorzu. Zwłaszcza w czasach niepewności i nadchodzących głębokich zmian w warunkach naszego funkcjonowania, warto się zastanowić nad podstawowymi zasadami i przekonaniami, które ukierunkowują nasze codzienne myślenie i działanie, które chcemy podzielać w wymiarze zbiorowym (wspólnoty regionalnej).

Każdy z nas ma prawo mówić o wartościach. Chcemy więc stworzyć przestrzeń publiczną, by to prawo mogło się zrealizować. Byśmy – jako wspólnota pomorska – mogli nasze podstawowe przekonania wyartykułować, a następnie na tyle, na ile to możliwe uzgodnić.

Tym jubileuszowym V Pomorskim Kongresem Obywatelskim chcemy więc otworzyć całoroczny proces refleksji i debaty obywatelskiej nad tymi fundamentalnymi pytaniami. Projekt będzie się odbywał pod hasłem „ODKRYWAMY WARTOŚCI POMORZAN”.

W duchu tak rozumianej debaty zwracam się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o zgłaszanie w ciągu tygodnia (do 12 marca!) pierwszych – niejako intuicyjnych – propozycji listy wartości, które zasługują na publiczną debatę (na adres sylwia.klofczynska@ibngr.pl). Na tej podstawie przygotujemy zestaw wartości (swego rodzaju ankietę), na które będzie można głosować internetowo jeszcze przed V Pomorskim Kongresem.

Jednocześnie chciałbym zasygnalizować, że na stronie www.kongresobywatelski.pl oraz na facebooku odbędzie się, w miesiącu poprzedzającym Kongres (od 19 marca – 20 kwietnia), pierwszy etap debaty. Każdy głos będzie mile widziany.

Odkrywamy wartości na Kongresie

Na samym Kongresie sesja poświęcona ODKRYWANIU WARTOŚCI będzie wyglądała nieco inaczej niż wszystkie inne (i dotychczasowe). Będzie bardziej robocza – w grupach 9 osobowych będziemy GRALI W WARTOŚCI – dyskutując i wybierając najważniejsze wartości z listy, którą przygotujemy na podstawie głosowania przedkongresowego. Rejestrując się na tę sesję proszę mieć na względzie, że będzie ona miała interaktywny, dyskusyjno-roboczy charakter.

Rejestracja na Kongres

Można już rejestrować się na Kongres Obywatelski on-line (wypełnij formularz rejestracyjny). W tym roku prosimy o deklarację udziału tylko w jednej sesji tematycznej Kongresu!

Więcej szczegółów organizacyjnych oraz wstępny program kongresu na stronie http://www.kongresobywatelski.pl


Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową
Organizator Kongresu Obywatelskiego