20/07/2012

Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości

W wyniku konkursu ogłoszonego wśród członków polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh wyłoniony został projekt przygotowany przez konsorcjum, na czele którego stoi Fundacja Revers, pod tytułem "Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości".

Polska sieć Fundacji im. Anny Lindh (ALF) wraz z partnerami z Tunezji i Egiptu przygotowuje dwudniowe forum Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości: dobre praktyki z zakresu dialogu społecznego o różnorodności, równości i demokracji w Gdańsku w dniach 1–2 marca 2013 r. Celem Forum jest integracja polskich członków sieci, dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie budowania otwartego społeczeństwa oraz rozwoju współpracy eurośródziemnomorskiej. Głównego koordynatora Forum, Fundację REVERS z Krakowa, oraz gdańskiego realizatora, Nadbałtyckie Centrum Kultury, wspiera konsorcjum 15 członków sieci narodowej wraz z 3 zagranicznymi członkami ALF.

Forum odbędzie się w salach XVII-wiecznego Ratusza Staromiejskiego (siedziba Nadbałtyckiego Centrum Kultury), w Instytucie Kultury Miejskiej, znajdującym się przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Gdańska, Długim Targu, a także, dzięki Europejskiemu Centrum Solidarności, na terenie Stoczni Gdańskiej – kolebce ruchu społecznego „Solidarność”.

Forum rozpocznie spotkanie przygotowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (polskiego koordynatora sieci ALF) o relacjach Polski z regionem śródziemnomorskim w perspektywie historycznej, ekonomicznej, społecznej, politycznej i kulturowej.
Temat zostanie rozwinięty podczas czterech debat:
  1. Postrzeganie arabskiej „Wiosny Ludów” w Polsce;
  2. Edukacja wielokulturowa na rzecz różnorodności i dialogu;
  3. Równość płci w Polsce i krajach arabskich;
  4. Wpływ mass mediów na postrzeganie krajów arabskich.

Każda debata umożliwi udział w dyskusji, wymianę własnych doświadczeń i opinii. Refleksja nad poruszanymi tematami będzie kontynuowana w mniejszych grupach warsztatowych.

Polscy członkowie ALF będą się integrować poprzez tzw. „szybkie randki”. Używając „metody otwartej przestrzeni” (ang. Open Space Technology) stworzą rekomendacje dla całej sieci na lata 2013/2014 w dziedzinie współpracy eurośródziemnomorskiej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Do udziału w Forum zapraszamy – oprócz polskich członków ALF – lokalnych działaczy społecznych i kulturalnych z regionu Pomorza. Informacje o przygotowaniach Forum, zasadach rejestracji (dla ok. 150 osób), szczegółowym programie, akredytacji dla prasy i ofercie dla sponsorów będą publikowane na stronie projektu www.justfuture.pl