19-21 11.2011

Spotkania ze Światem. Afryka - fragment po fragmencie

Ratusz Staromiejski

Spotkania ze światem.
Afryka - fragment po fragmencie

Co roku porą jesienną w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbywa się debata w ramach Festiwalu Kultur Świata Okno na Świat pt. Spotkania ze Światem. W tym roku spotkania odbędą się pod hasłem Afryka - fragment po fragmencie.

Afryka jest zjawiskiem geograficznym i kulturowym, gospodarczym i politycznym, wielorakim i wielostronnym. Ale także konstruktem świadomości Europejczyka, nie zawsze budowanym w oparciu o wiedzę i refleksję historyczną. Fascynacji afrykańskością niemalże dorównują stereotypowe uprzedzenia i obiegowe sądy, wynikające z niewiedzy. Podkreślamy inność, akcentujemy różnice, projektujemy nasze europejskie myślenie na skomplikowaną afrykańską rzeczywistość. Jaka jest współczesna Afryka, z dynamicznymi przemianami społeczno-politycznymi? Jaki jest trop interpretacji złożoności kulturowej i zmieniającej się konfiguracji wartości? Odpowiedzią może być budowa obrazu Afryki z wielu fragmentów wiedzy, relacji, odczuć. Zbieramy więc wiele głosów, które na pewno nie złożą się na całość, ale mamy nadzieję , że formuła wielogłosowego, intelektualnego i artystycznego spotkania, może przybliżyć Afrykę.

WSTĘP: wolny

PROGRAM

sobota 19 listopada 2011, godz. 16.00 - 19.00
Ratusz Staromiejski w Gdańsku

Chimamamnda Ngozi Adichie - video prezentacja wykładu
O niebezpieczeństwie pojedynczej narracji o Afryce i korzyściach płynących ze słuchania wielu historii - prezentacja za www.ted.com, napisy Polska Zielona Sieć

Obrazy Afryki w literaturze
Prezentacja antologii esejów na temat afrykańskich lektur, będącej wynikiem projektu Czytanie Afryki, pod kierunkiem dr Magdaleny Horodeckiej z udziałem studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego UG. Poprzez literaturę chcemy zobaczyć różnorodność perspektyw oglądu Afryki, wizje kontynentu. Odpowiedzieć na pytanie jakie, opisy, afirmacje, kontestacje i diagnozy proponują twórcy Czarnego Kontynentu, jakie zaś pisarze europejscy, w tym polscy. Zakończeniem rozmowy będzie stworzenie kolażu cytatów literatury afrykańskiej wybranych przez autorów esejów.
Rozmowa z udziałem: dr Małgorzaty Szupejko, dr Magdaleny Horodeckiej, prof. Ewy Nawrockiej (moderator) i studentów.

Małgorzata Szejnert - Dom żółwia. Znazibar spotkanie z autorką prowadzi Alina Kietrys
Najnowsza powieść Małgorzaty Szejnert o wyspie - kluczu do Afryki, o miejscu gdzie splata się historia Afryki, Orientu i Europy. Tu były największe na świecie targi niewolników, plantacje goździków, aukcje kości słoniowej. Zanzibar przyciąga turystów zachodami słońca, rafami koralowymi, uznawanymi za najwspanialsze na świecie, śladami po odważnych podróżnikach i innych barwnych postaciach przeszłości. Historię opowiadają domy, pałace i kazamaty. A o budowlach i ich mieszkańcach opowiada Małgorzata Szejnert.. Autorka pisze o chlubnej i niechlubnej roli białego człowieka w przeszłości i zwraca uwagę na nową kolonizację wyspy - tym razem dokonują jej potentaci hotelarstwa i turystyki w porozumieniu z legalnym rządem Zanzibaru.

niedziela 20 listopada 2011, godz. 17.00 - 19.00
Ratusz Staromiejski w Gdańsku

Co czyni przedmiot sztuką, czyli o "rzeźbie" afrykańskiej.
Tradycyjna afrykańska twórczość po dziś dzień wywołuje  ambiwalentne reakcje. Z jednej strony fascynuje bogactwem symboli i form, z drugiej wzbudza niepewność co do statusu jej tworów. Problematyczność owa spowodowana jest dwoma głównymi czynnikami. Pierwszym jest brak wiedzy na temat natury i znaczenia przedmiotów, które pochodzą z Afryki. Europejskie kanony artystyczne nie uwzględniały kontekstów kulturowych w jakich je tworzono, ich źródeł powstawania oraz przeznaczenia. Drugim czynnikiem jest dokonywana np. w muzeach czy galeriach klasyfikacja według kryteriów ocen wypracowanych przez Zachodnią naukę i muzealnictwo. W efekcie wokół twórczości afrykańskiej narosło wiele fałszywych teorii. Innymi słowy - konieczne jest uczenie się Afryki. Krok po kroku,  przedmiot po przedmiocie, rytuał po rytuale...
W scenerii rzeźby Czarnego Lądu - kolekcja prywatna ks. prof. Wojciecha Bębena i ks. dr. Krzysztofa Niedałtowskiego - odbędzie się z nimi rozmowa, którą poprowadzi dr Małgorzata Kądziela, a Ewa Prądzyńska opowie o tworzeniu kolekcji muzealnej afrykańskich zbiorów.

Congo in Limbo wernisaż wystawy fotografii Cédrica Gerbehaye, wprowadzenie Krzysztof Miękus, kuratorka - Anna Zalewska.
Rozmowa Adama Mazura z fotoreporterem - 25 listopada 2011, godz.17.00
wystawa w Galerii NCK czynna do 12 grudnia 2011, godz. 10.00 - 18.00

Cédric Gerbehaye (ur. 1977), belgijski fotograf, członek elitarnej paryskiej agencji VU jest uznawany za jednego z najzdolniejszych reporterów świata. Poświęcony sytuacji w Republice Konga esej fotograficzny utrzymany w tradycji czarno-białego, humanistycznego fotoreportażu przyniósł autorowi międzynarodowe uznanie środowisk nie tylko fotograficznych. Congo in Limbo przedstawia ogarnięty kryzysem kraj nie tyle nawet post-kolonialny, co post-apokaliptyczny. Użyty w tytule termin limbo odnosi się do tradycji biblijnej i oznacza czyściec, czyli miejsce zawieszenia pomiędzy dwoma światami. Kongijski czyściec wydaje się jednak leżeć bliżej piekła niż raju. Wybitnie ciekawa od strony wizualnej seria fotoreportaży składa się na epicką opowieść o kondycji współczesnej Afryki, o zagrożeniach i problemach, z którymi nie można już radzić sobie na skalę jedynie lokalną, lecz stają się palące w skali całego globu. Adam Mazur
W galerii Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaprezentowane zostanie 60 fotografii oraz materiał video.

poniedziałek 21.11.2011, godz. 16.00- 19.00
Ratusz Staromiejski w Gdańsku

Wizje rozwoju Afryki
Problemy i wyzwania  rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego Afryki w XXI w.
Jest to propozycja forum - namysłu nad Afryką dnia dzisiejszego i jej przyszłością. Ogrom zagadnienia i wielość wątków do poruszenia sprawiają, że zapraszamy wielu afrykanistów,  badaczy, którzy zmierzą się z wyjaśnieniem skomplikowanej rzeczywistości Afryki, jej wyzwań wobec współczesności i świata Zachodu. W dialogu o Afryce bowiem najważniejsze wydają się doświadczenia indywidualnych spotkań z tym kontynentem i różnorodność jego interpretacji.

Przyszłość Afryki - wykład wprowadzający prof. Jana Jakuba Milewskiego
Debata z udziałem: dr Doroty Gierycz, dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, prof. Adama Kosidły,
dr. Jacka Łapotta, ks. prof. Jacka Jana Pawlika, dr. hab. Marka Pawełczaka, Jana Wielińskiego i prof. Macieja Ząbka. Moderator - prof. Jan Jakub Milewski
Konsultacje indywidualne uczestników debaty dla słuchaczy

                                                                         Pomysł i realizacja projektu
                                                                         Bronisława Dejna
                                                                         kuratorka