23 03.2013

Gdańsk Czyta Dzieciom

Ratusz Staromiejski

Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Gdańsk Czyta Dzieciom.

Książkę Danuty Wawiłow Wszędzie pachnie czekolada i Natalii Usenko Idealny dzień /wyd. Egmont Polska/ przeczytają: Monika Chomicka - aktorka Teatru Wybrzeże i Dariusz Szymaniak - aktor Teatru Miejskiego w Gdyni.

Warsztaty muzyczne poprowadzi Maria Krawczyk

START: godz. 15.00
WSTĘP: wolny (ilość miejsc ograniczona)

Raz w miesiącu – w sobotę lub niedzielę –  organizatorzy zapraszają dzieci z rodzicami do Ratusza Staromiejskiego (siedziby NCK) na wspólne czytanie wartościowych i pięknie ilustrowanych książek. Spotkanie trwa ok. 50 minut. Po wspólnej lekturze dzieci są zaproszone do krótkiej dyskusji.

Chcemy podarować im wolną przestrzeń do zdziwienia, wzruszenia i samodzielnego zastanawiania się. Zależy nam, aby znajdowały odwagę i przyjemność w publicznym zabieraniu głosu, w dzieleniu się swoimi spostrzeżeniami. Chcemy kierować się zasadą Janusza Korczaka, szacunku dla dziecka jako istoty myślącej. Następnie odbywamy warsztaty, podczas których zależy nam na wspólnych, twórczych działaniach rodziców z dziećmi. Chcemy, aby kontakt z książką obrazkową stał się dla nich inspiracją i pretekstem do wspólnej zabawy, abyśmy mieli odwagę i ochotę sięgać do niewyczerpanego źródła: wyobraźni.

Literatura ma moc uruchamiania myśli i uczuć. Czytanie poszerza horyzonty, uczy odróżniać dobro od zła, rozwija wyobraźnię, pomaga pięknie formułować myśli. Wspólne czytanie buduje wreszcie emocjonalną więź między dziećmi a rodzicami. Niech więc Gdańsk czyta dzieciom!