Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Konferencja Culture Action Europe

Rzym, 04-10-2013 - 05-10-2013

 
Culture Action Europe Konferencja

To nie jest tylko kryzys, to jest zmiana /przejście /transforamcja !

CAE zaprasza do uczestnictwa w dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat zasadniczej roli jednostek indywidualnych oraz organizacji społecznych [social cultural capacities] w budowaniu drogi wyjścia z impasu, który w ostatnich latach zagraża Europie.
 

Aktualny model społeczno-ekonomiczny okazał się niewystarczający i nieefektywny w pokonywaniu trudnościach spowodowanych kryzysem w Europie. Warto zastanowić się nad tym: Czy ‘kryzys’ może być postrzegany jako szansa? Co jeśli postrzegalibyśmy ‘kryzys’ jako szansę? Co jeśli ‘kryzys’ widzielibyśmy jako znak/wyraz przejścia w XXI wiek w UE? Co jeśli wykonamy ten pierwszy krok, kwestionujący aktualny stan w Europie?

W okresie głębokiej transformacji Europy, kluczowe jest propagowanie roli kultury [culture calls] i nowego sposobu myślenia o kulturze oraz jej roli w społeczeństwie. Kultura umożliwia ewolucję i rozwój człowieka, dlatego też powinna być rozumiana jako jeden z kluczowych elementów w kierunku nowej umowy społecznej i obywatelskiej. Kultura znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarki. Wzrost i wzmocnienie europejskiego ruchu na rzecz kultury jest obecnie koniecznością, aby pomóc społeczeństwu wyjść ze spadku [ depression].

Obecnie jest czas, żeby wspierać powstanie ogólnoeuropejskiego, międzysektorowego ruchu społecznego, zaangażowanego w orędownictwo na rzecz kultury jako niezbędnego elementu strategii rozwoju zrównoważonych społeczeństw.


Międzynarodowa konferencja CAE to wydarzenie gromadzące operatorów, ekspertów, aktywistów i działaczy kulturalnych oraz kluczowe postaci europejskich instytucji. Celem spotkania jest inspiracja, dyskusja oraz wspólne planowanie na temat możliwości wyjścia z impasu, który zagraża Europie, jej mieszkańcom i demokracji. Kluczowym punktem będzie wymiana poglądów i ustalenie ram pięcioletniego planu wspólnego działania na rzecz .. w oparciu o działalność CEA i członków. [The conference will also set the stage for discussion and adoption of the milestones of a first five-year shared Action Plan based on CAE’s and its members’ decisions and activities.] Konferencja jest kontynuacją wcześniejszych dyskusji na temat wspólnej przyszłości, kultury oraz jej wielu ról w rozwoju społecznym Europy.

Zapraszamy do poznania szczegółowego PROGRAMU  www.cultureactioneuropeconference.eu

Weź udział w konferencji CAE w dniach 4-10 października w Rzymie ZAREJESTRUJ SIĘ.

Twoje wartości, idee i wkład wniosą istotną wartość dodaną do zmiany na rzeczy aktywnej roli kultury w Europie! 

Culture Action Europe to koalicja składająca się z ponad 110 organizacji, wielu działaczy kulturalnych i aktywistów z Europy. Od 1992 CEA realizuje działania w strategicznej współpracy z  Europejską Fundacją Kultury. Członkowie CEA w Polsce to m.in.: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,  Fabryka Sztuki w Łodzi i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
www.cultureactioneurope.org

Dołącz do Culture Action Europe:  Członkami mogą być organizacje i osoby indywidualne. Obecnie, ze względu na nadchodzącą konferencję, Culture Action Europe oferuje specjalne stawki dla nowych członków. Członkostwo zawiera darmowe uczestnictwo w konferencji dla jednej osoby. Szczegóły dostępne na: http://www.cultureactioneurope.org/lang-en/network/why-join

W konferencji udział weźmie dyrektor NCK w Gdańsku, Larry Okey Ugwu, członek Zarządu CAE.

Do zobaczenia w Rzymie!