Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Pomorzu - wyjazd studyjny

Pomorze, 01-07-2017

Poświęcony 500-leciu Reformacji projekt Nadbałtyckiego Centrum Kultury pt. „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem” obejmuje wiele interdyscyplinarnych działań i spotkań – począwszy od konferencji naukowej i panelu/debaty, poprzez wystawy prezentujące cenne zasoby archiwalno-źródłowe, do uczestnictwa w wędrówkach szlakiem kulturowym dziedzictwa ewangelicyzmu (pełny program).
 
Ważną merytoryczną częścią projektu jest wyjazd studyjny 1 lipca 2017 r., pn. „Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Pomorzu”. Jego celem będzie poznanie reprezentatywnych dla dziedzictwa ewangelicyzmu pomorskiego miejsc, budowli i pamięci o ludziach tutaj działających, pastorach, działaczach religijnych. Zobaczymy interesujące zabytki przeszłości, budowle i artefakty odzwierciedlające różnorodność i wieloaspektowość ewangelicyzmu na tym obszarze. Większość kościołów parafialnych rzymsko-katolickich, które odwiedzimy, ma wystrój projektowany i fundowany przez ewangelików. Znajdujemy w nich przedmioty o dużej wartości teologicznej i artystycznej, są to przede wszystkim ołtarze, ambony, chrzcielnice, organy, ale także cmentarze. 
 
Start – godz. 8:00 sprzed Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (NCK), następnie odwiedzimy kolejno kościoły, cmentarze i inne budowle na trasie: Gdańsk-Orunia, Pruszcz Gdański, Wróblewo, Osice, Krzywe Koło, Koźliny, Nowy Staw, Cyganek, Stegna, Niedźwiedzica i Sopot – tu zakończenie wędrówki ok. godz. 20:30.

Przewodnikami wędrówki będą: historyk Sławomir Kościelak UG, historyk architektury dr Piotr Samól PG i dr Piotr Birecki UMK – uznani badacze, autorzy inwentaryzacji architektonicznych poszczególnych kościołów czy obiektów oraz ich opracowań historyczno-konserwatorskich. 
 
Organizator – NCK – zapewnia program merytoryczny i organizacyjny wyjazdu, wydawnictwo-przewodnik, przejazd autokarem na trasie wędrówki. Przewoźnik zapewnia ubezpieczenie NW na czas podróżowania autokarem

 
Wypełnioną kartę (do pobrania), zawierającą zasady uczestnictwa, prosimy przesłać na adres: (aktualnie, miejsca dostępne jedynie na liście rezerwowej)
 
Bronisława Dejna
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk