Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Pomorskie poszerzenie pola kultury - Konferencja Badaczy i Praktyków

Pomorze, 28-09-2017 - 29-09-2017Szanowni Państwo,

– przedstawiciele instytucji i organizacji z sektora kultury, w tym artyści, animatorzy, pracownicy organizacji pozarządowych, ośrodków twórczej edukacji i instytucji kultury (szczególnie lokalnych, tj. bibliotek czy domów kultury), eksperci, naukowcy i osoby realizujące projektu analityczno-badawcze z zakresu szeroko rozumianego sektora kultury!
Drodzy Interesariusze rozwoju regionalnego i lokalnego, osoby odpowiedzialne  za tworzenie i realizację polityki publicznej w obszarze kultury, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, działających zarówno w obszarze rozwoju gospodarczego, turystyki, przemysłów kreatywnych, jak i rozwoju społecznego – integracji społecznej czy edukacji, nieformalni liderzy lokalni!

Zapraszamy na Konferencję Badaczy i Praktyków, realizowaną w ramach projektu Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury, która odbędzie się 28–29 września 2017 r. w Gdańsku.
  • 28 września 2017 | Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk

Jakie zmiany zachodzą we współczesnej kulturze? Jakim przeobrażeniom ulegają instytucje, a jakim odbiorcy? Czym jest poszerzenie pola kultury? Jaki potencjał tkwi w kulturze i jak go wykorzystać?
 - diagnoza stanu kultury w woj. pomorskim i debaty z udziałem ekspertów.

  • 29 września 2017 | Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk

Jak włączać uczestników kultury do współtworzenia instytucji? Strategie dla publiczności. Jak to robić w praktyce? Inkubacja projektów społecznych – jak wspierać kulturalne start-upy? Analiza projektu w kontekście partnerstw lokalnych; Rozwijanie i budowanie zespołu w instytucji kultury/w oparciu o gry szkoleniowe; 
 - szkolenia z udziałem ekspertów


Szczegółowy program Konferencji do pobrania TUTAJ.

Prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji o REJESTROWANIE się na poszczególne Debaty oraz Szkolenia. Ilość miejsc ograniczona!

Informacje dostępne także na stronie: https://wns.ug.edu.pl/centrum-kultury/pomorskie_poszerzenie_pola_kultury

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: pcbnk.ug@gmail.com„POMORSKIE POSZERZENIE POLA KULTURY”

Projekt realizowany od czerwca do listopada 2017 r. jest kontynuacją badań i analiz podjętych w 2012 roku  w ramach  działania: „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”. Zbiega się on w czasie z inauguracją działalności dawno wyczekiwanego Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą,  powołanego w czerwcu br. przy Uniwersytecie Gdańskim.

Projekt zakłada badania, dwudniową konferencję poświęconą zjawisku poszerzonego pola kultury, warsztaty oraz debaty publiczne w regionie, które nie tylko podniosą świadomość i kompetencje osób działających w sektorze kultury, ale będą również próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać potencjał tkwiący w lokalnych społecznościach?

Zwieńczeniem projektu będą dwie publikacje. Pierwsza z nich zatytułowana „Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017” odwoływać się będzie do przeprowadzonych w ramach projektu badań, dla których punktem odniesienia staną się dotychczas zrealizowane diagnozy sektora kultury na Pomorzu przeprowadzane od roku 2012. Druga publikacja to praca podsumowująca projekt, zawierająca materiały pokonferencyjne, wyniki analiz, cenne uwagi z przeprowadzonych debat  i wywiadów z uczestnikami.

Chcielibyśmy, aby w wyniku realizacji tego projektu wzmocniona została  rola kultury jako narzędzia rozwoju społeczności lokalnych województwa pomorskiego, aby kultura zaczęła być traktowana jako ważne narzędzie rozwoju społecznego i gospodarczego wśród osób odpowiedzialnych za rozwój lokalny w regionie.

Poprzez kompleksowe działania chcemy doprowadzić do upowszechnienia nowego podejścia do kultury, wspierać oraz przyspieszać rozwój społeczności lokalnych i zmieniać praktykę działania lokalnych instytucji (samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw).