Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności? - Słupska debata w ramach Pomorskiego Poszerzenia Pola Kultury

Akademia Pomorska w Słupsku, 13-10-2017

Debata: Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności?
Termin: 13 X 2017, 15:30 - 18:45
Miejsce: Akademia Pomorska w Słupsku | sala 53

Program spotkania:
  • 15:30 Otwarcie i przywitanie uczestników prof. Daniel Kalinowski (AP) oraz dr Karolina Ciechorska Kulesza (PCBnK UG)
  • 15.45-18.45 Debata w ramach projektu:
a) Głos wprowadzający: Potencjał kulturowy lokalnych społeczności – identyfikacja zasobów, społeczna użyteczność, sposoby wykorzystania – dr Agata Bachórz (PCBnK UG)
b) Prezentacja inicjatyw lokalnych przez realizatorów wybranych projektów:
a. Danuta Sroka, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku
b. Marzenna Mazur, dyrektorka Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
c. Jacek Szuba, prezes Fundacji Indygo
d. Paweł Żmuda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach
c) Moderowana dyskusja - dr Agata Bachórz, dr Karolina Ciechorska-Kulesza (PCBnK UG)
d) Odniesienie do dyskusji - komentarz i podsumowanie- prof. Daniel Kalinowski (AP)


 
Facebook - wydarzenie

Organizatorzy
:
Nadbałtyckie Centrum Kultury

Debata w ramach projekt "Pomorskie poszerzenie pola kultury" realizowanego w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury
 
___
„POMORSKIE POSZERZENIE POLA KULTURY”


Projekt realizowany od czerwca do listopada 2017 r. jest kontynuacją badań i analiz podjętych w 2012 roku  w ramach  działania: „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”. Zbiega się on w czasie z inauguracją działalności dawno wyczekiwanego Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą,  powołanego w czerwcu br. przy Uniwersytecie Gdańskim.

Projekt zakłada badania, dwudniową konferencję poświęconą zjawisku poszerzonego pola kultury, warsztaty oraz debaty publiczne w regionie, które nie tylko podniosą świadomość i kompetencje osób działających w sektorze kultury, ale będą również próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać potencjał tkwiący w lokalnych społecznościach?

Zwieńczeniem projektu będą dwie publikacje. Pierwsza z nich zatytułowana „Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017” odwoływać się będzie do przeprowadzonych w ramach projektu badań, dla których punktem odniesienia staną się dotychczas zrealizowane diagnozy sektora kultury na Pomorzu przeprowadzane od roku 2012. Druga publikacja to praca podsumowująca projekt, zawierająca materiały pokonferencyjne, wyniki analiz, cenne uwagi z przeprowadzonych debat  i wywiadów z uczestnikami.

Chcielibyśmy, aby w wyniku realizacji tego projektu wzmocniona została  rola kultury jako narzędzia rozwoju społeczności lokalnych województwa pomorskiego, aby kultura zaczęła być traktowana jako ważne narzędzie rozwoju społecznego i gospodarczego wśród osób odpowiedzialnych za rozwój lokalny w regionie.

Poprzez kompleksowe działania chcemy doprowadzić do upowszechnienia nowego podejścia do kultury, wspierać oraz przyspieszać rozwój społeczności lokalnych i zmieniać praktykę działania lokalnych instytucji (samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw).