Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wydarzenie

Czy potrzebujemy "Wspólnej Historii"?

Fargfabriken (Szwecja), 09-11-2017

Czy potrzebujemy "Wspólnej historii"?

W jaki sposób rozwijamy strategie kulturowe, aby zachęcić do większej integracji i poszerzenia świadomości historycznej. "Wspólna historia" to projekt artystyczno-badawczy, w ramach którego analizuje się chronologiczny sposób myślenia o historii i o tym, jak wyobrażamy sobie "naszą" i "ich" wspólnotę. Co, jeśli potraktujemy historię jako coś, co jest otwarte dla wszystkich? Integracja historyczna! Czy możliwe jest podejście do historii jako wieloliniowego procesu przeplatających się doświadczeń zamiast jednego liniowego układu myślenia - odgórnego tworzenia historii? W jaki sposób możemy wykorzystać wspólną historię jako punkt wyjścia dla procesów artystycznych i współpracy?

Spotkanie ma na celu rozpoczęcie procesu, wzywa do dialogu i poszukiwania wspólnej przyszłości. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem doświadczeniami i wyzwaniami, poprzez krótkie prezentacje i dyskusję panelową.

Uczestnicy panelu:
Agnieszka Wolodzko, artystka
Hala Alnaji, architekt
Ibrahim Muhana, filmowiec
Reza Hazare, artysta
Vanja Sandell Billström, artystka i filmowiec

Moderator: Daniel Urey

Oprócz tytułu naszego projektu, wspólna historia jest nową dziedziną badań naukowych w historii. Wspólna historia otwiera drogę do rozwiązań emancypacyjnych i jednoczących. Poprzez problematyzowanie historii jako opowieści historycznej, dwa lub więcej różnych, a nawet sprzecznych doświadczeń lub perspektyw dotyczących tego samego zjawiska historycznego jest łączonych w spotkanie i dialog.