08-09 03.2018

Warsztaty na temat dziedzictwa kulturowego i cyfryzacji

Ratusz Staromiejski - NCK
Siódmy warsztat poświęcony rozwojowi projektów strategicznych nt. dziedzictwa kulturowego i cyfryzacji.

Warsztat jest szczególnie poświęcony obecnym i powstającym projektom, a przeznaczony dla kierowników projektów, zainteresowanych rozwijaniem swoich pomysłów, pozyskiwaniem nowych partnerów, łączeniem projektów z podobnymi pomysłami i/lub zdobyciem flagowego statusu, określonego w Planie Działań dla EUSBSR. Będzie to okazja do spotkania z twórczymi ekspertami i inicjatywami z Regionu Morzą Bałtyckiego a także do konsultacji potencjalnej współpracy lub przyłączenia się do istniejących konsorcjów projektów.

Warsztaty są zamknięte dla publiczności.

Organizatorzy: Koordynatorzy obszaru polityki "Kultura" strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego i Komitet Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego.

PROGRAM (pdf)Usunięto obraz.