Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wydarzenie

Wielokulturowe Pomorze / Wielokulturowy Gdańsk - Debata

NCK - Ratusz Staromiejski, 17-05-2018

Wielokulturowe Pomorze/Wielokulturowy Gdańsk - DEBATA

Wielokulturowe Pomorze – to cykl wydarzeń artystycznych w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, których celem jest zaprezentowanie potencjału kulturalnego i artystycznego tkwiącego w przybyszach różnych narodowości (imigranci, przedstawiciele mniejszości etnicznych), zamieszkujących Województwo Pomorskie.
Najważniejszym aspektem tego projektu jest przekazanie inicjatywy artystycznej przedstawicielom różnych kultur z Pomorza. Chcemy wspomóc tych twórców w realizacji własnych projektów.
Wydarzenia Wielokulturowego Pomorza odbywać się będą kilka razy w roku jako program towarzyszący Festiwalowi Kultur Okno na świat.

Pierwsza odsłona projektu, przygotowana wspólnie z Gdańskim Archipelagiem Kultury w Gdańsku, przypadnie na dni 17 - 18 maja.

W czwartek 17.05 zapraszamy do Ratusza Staromiejskiego na część konferencyjną – debatę dotyczącą komunikacji międzykulturowej, migracji i sytuacji migrantów na Pomorzu, aspektu obcości w kontekście migrantów i możliwych działań instytucji kultury włączających imigrantów  w życie społeczne regionu.

W piątek 18.05 w Centrum św. Jana odbędzie się część artystyczna – prezentacje. Będziemy mieli okazję usłyszeć muzyków z Białorusi oraz z Surinamu. Wyjątkową atrakcją będzie pokaz spektaklu teatralnego, w którym występują pracownicy Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku wraz imigrantami z Pomorza.


17.05.2018 (czwartek)
NCK – Ratusz Staromiejski – Sala Mieszczańska

10:00 - referaty
● Społeczno-kulturowe konsekwencje migracji a wielokulturowość - dr Aleksandra Paprot-Wielopolska
● Migranci i migrantki z Ukrainy - co jest grane? Gdańsk i Pomorze oczami migrantów zarobkowych - dr Magdalena Żadkowska
● Migracja i komunikacja międzykulturowa w perspektywie psychologii - Marta Tymińska
● Jestem obca?Khedi Alieva
● Obcość w społeczeństwie homogenicznym - dr Andrzej C. Leszczyński

12:00 – dyskusja

● Czy i jak ludzie i instytucje kultury mogą wpływać na włączanie się imigrantów w życie społeczne miasta i regionu?


-----------------------


dr Aleksandra Paprot-Wielopolska – doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Etnolożka/antropolożka kultury i kulturoznawczyni, wiceprezeska Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy” i członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z dziedzictwem kulturowym, mechanizmami adaptacji kulturowej i kształtowania tożsamości na obszarach postmigracyjnych oraz regionalizmem i aktywnością społeczności lokalnych.

dr Magdalena Żadkowska adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Gdańskim i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii, obronionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła warsztat Kena Cushnera (nauczanie kompetencji kulturowych) i Szkołę Trenerów TROP (szkolenia oparte na empatii). Jest Autorką raportu „Ukraińcy i Ukrainki na pomorskim rynku pracy”
http://porp.pl/g2/2018_02/87d045dc23ce104261fe630a3959685a.pdf
Wykorzystuje swoją wiedzę socjologiczną i kompetencje międzykulturowe w tworzeniu strategii integracji (Gdański Model Integracji Migrantów i Migrantek) i w pracy szkoleniowej (trenerka rozwijania kompetencji międzykulturowych dla nauczycieli, studentów, gimnazjalistów i pracowników przedsiębiorstw).

Marta Tymińska - absolwentka gdańskich kierunków kulturoznawstwa i psychologii, wykładowczyni na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi warsztaty komunikacji międzykulturowej oraz uczy nowych technologii ludzi w każdym wieku. Prywatnie wielbicielka gier cyfrowych i komiksu.

Khedi Alieva - pedagog, członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku oraz European Network of Migrant Women.  Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku. Absolwentka Szkoły Mentorów Międzykulturowych Fundacji Ocalenie, Szkoły Liderów Fundacji RCI w Gdańsku, Programu "Draw the line" Fundacji Feminoteka oraz licznych kursów na temat rozwoju kompetencji międzykulturowych (m.in. u Miltona Bennetta i Kennetha Cushnera). Prowadzi warsztaty dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat integracji imigrantów. Twórczyni i liderka Domu Międzykulturowego w Gdańsku. Współautorka i realizatorka programów edukacyjnych dla szkół w Gdańsku i Sopocie. 
   
dr Andrzej C. Leszczyński - polski filozof, wykładowca akademicki, autor tekstów z zakresu antropologii teatru, etyki i filozofii człowieka. W różnych okresach wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim (kierownik Zakładu Etyki i Estetyki, Zakładu Etyki i Aksjologii, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii), Akademii Medycznej w Gdańsku, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku (prorektor ds. studenckich), Sopockiej Szkole Wyższej (kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej), Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Studiu Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Autor trzech książek oraz ponad 200 rozpraw, szkiców i tekstów popularnych, drukowanych m.in. w „Znaku”, „Więzi”, „Twórczości”, „Odrze”, „Studiach Filozoficznych”, „Toposie”, „Migotaniach