20 11.2018

Wykład Wszechnicy PAN pt. "Co to jest starość"

NCK - Ratusz Staromiejski
POLSKA AKADEMIA NAUK Oddział w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Rozwoju Społecznego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zapraszają wszystkich zainteresowanych na cykl otwartych wykładów pt. Współczesna nauka o zdrowiu.

9 października (wtorek) 2018 r., godz. 18.30

dr Alicja Długołęcka /Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie/
Czym jest zdrowie seksualne?

16 października (wtorek) 2018 r., godz. 18.30
prof. dr hab. Mariusz Piskuła /członek koresp. PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie/
Jak to jest z tą „zdrową żywnością”?


30 października (wtorek) 2018 r., godz. 18.30
prof. dr hab. Ewa Bartnik /Uniwersytet Warszawski/
Czy warto badać geny?

20 listopada (wtorek) 2018 r., godz. 18.30
dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka /Gdański Uniwersytet Medyczny/
Co to jest starość?

27 listopada (wtorek) 2018 r., godz. 18.30
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar /Warszawski Uniwersytet Medyczny/
Dopalacze – problem medyczny i społeczny

WSTĘP: wolny