05 10.2019

„Czytanie Pomorza” – literacka wizja lokalna: Podróż z Różą

miejsce zbiórki: NCK - Ratusz Staromiejski

Róża Ostrowska wielokrotnie była przywoływana podczas naszych wycieczek - zawsze jednak jako postać drugoplanowa. Tym razem zapraszamy na wycieczkę w całości poświęconą autorce "Wyspy". Odwiedzimy ważne dla niej miejsca w Trójmieście oraz wyprawimy się na jej ukochane Kaszuby.

W rolę przewodnika wcieli się Andrzej Mestwin Fac, autor książki "Róża Ostrowska. Bibliografia oraz trzy szkice o życiu i twórczości".

wstęp: bilety 15 zł, do nabycia Księgarnia PWN, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35 (od 20 września)

start: godz. 9.00

miejsce zbiórki: NCK - Ratusz Staromiejski

 

Róża Ostrowska to nie tylko pisarka, ale również ważna postać w życiu artystycznym, literackim, politycznym i społecznym Trójmiasta, po październiku 1956 roku. Warto podkreślić, że była niezwykłą osobowością. Stała się wręcz ikoną ówczesnego lokalnego środowiska kulturalnego. Autorka „Wyspy”, choć urodziła się w Wilnie, tak bardzo przecież rozumiała, właściwie należałoby napisać: pokochała, ziemię pomorską.  Szczególnie ważne dla jej biografii powojennej , ale także dla jej twórczości, były Kaszuby. W tym miejscu warto wymienić Wdzydze Kiszewskie jako swoiste „miejsce magiczne” Róży.

Dlatego podróżując jej śladami, powracać będziemy nie tylko do tego, co minione, ale także odkrywać te przestrzenie, które, choć czasem zapomniane i ukryte, wydają się być dla nas ważne i aktualne dzisiaj. Proponuję Państwu nie tyle powrót do cudownej przeszłości, ale może przede wszystkim do tego, co dla nas wszystkich ważne i niezapomniane. Będzie to trochę podróż poza czasem i przestrzenią.

Andrzej Mestwin Fac

 

 

Andrzej Mestwin Fac (1969)

Poeta, bibliotekarz, animator kultury, wydawca. Studiował polonistykę i filozofię. Debiutował w 1990 roku na łamach „Gwiazdy Morza”. Publikował m.in. w „Tytule”, „Pomeranii”, „Tyglu Kultury”, „Blizie” i „Autografie”. Opublikował zbiory poezji: „Być może Coś innego” (2011), „Rodzaj Męski Dokonany” (2015) oraz poemat „Elegie Gdańskie” (2011). Jest współautorem bibliografii „Gdańsk w literaturze: od 997 roku do dzisiaj”. Opracował biobibliografię Róży Ostrowskiej i książkę „Róża Ostrowska. Bibliografia oraz trzy szkice o życiu i twórczości”. Autor scenariusza wystawy dotyczącej Güntera Grassa, prezentowanej w Polsce i za granicą. Jego wiersze były tłumaczone na język niemiecki i ukraiński. Laureat Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego (2008), Konkursu Jednego Wiersza im. Stanisława Gostkowskiego (2010), Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Stypendysta Güntera Grassa. Pracuje w Bibliotecznym Ośrodku Informacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej Tysiąclecia. Prowadził wykłady i organizował pracę Wydziału Literatury Oliwskiej Akademii Sztuki.