03.07.2011 - 31.07.2011

Off Centre | Poza Centrum [Otwarty Kurort Kultury]

A KuKu Sztuka proponuje wydarzenia związane z wykorzystaniem przestrzeni publicznej jako naturalnego i inspirującego pola artystycznej i alternatywnej kreacji. Szczególnie zależy nam na produkcji szeregu niebanalnych i innowacyjnych wydarzeń z pograniczna wielu sztuk, które realizują postulat Otwartego Kurortu Kultury i otwartego na różne działania miasta o niebagatelnym znaczeniu rekreacyjno-kulturalnym w skali kraju i zagranicy. Poniższa oferta skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. Plan obejmuje działania poza centrum, w pozostałych dzielnicach miasta, rzadko wykorzystywanych do budowania wydarzeń i kontekstów artystycznych.

Projekt Off Centre | Poza Centrum zakłada realizację działań performerskich i artystycznych z wykorzystaniem bloków znajdujących się w Sopocie Kamienny Potok, który ze względu na swoją lokalizację poza centrum miasta jest pomijany jako pole artystycznych ingerencji.
Stojące niedaleko linii torów SKM bloki przy ul. Tatrzańskiej, dodatkowo widoczne z głównej trasy ruchu samochodowego, można potraktować jako naturalne, miejskie ekrany, na których wyświetlone zostaną gigantyczne obrazy i prace video autorstwa Bogny Burskiej i Dominika Lejmana.

Sercem projektu jest wynajęte mieszkanie w bloku przy ul. Tatrzańskiej, które stanie się na okres jednego miesiąca otwartą, alternatywną galerią, pracownią, artystycznym biurem, w którym co tydzień inna grupa artystów [dobranych tematycznie] przejmie pieczę nad mieszkaniem i w naturalny sposób stanie się gospodarzami i animatorami tego miejsca.
W mieszkaniu będę odbywały się czasowe wystawy [np. w formule 24-godzinnej] oraz regularne działania integracyjne, warsztatowe, performerskie i muzyczne, w tym kreatywny, jednodniowy Hyde Park czyli przestrzeń i czas prezentacji projektów artystycznych przez wszystkich chętnych. Celem jest stworzenie tymczasowej przestrzeni kreacji przyjaznej dla różnych gości, również przypadkowych.
Dodatkowo proponujemy uruchomienie przestrzeni windy jako mini-mobilnej galerii przekształconej przez konkretnych artystów zarówno w warstwie dźwiękowej, jak i wizualnej.

Projekt Off Centre ma zaskakiwać zarówno mieszkańców, jak i uczestników oraz widzów niespodziewaną siatką mini i makro artystycznych kreacji i wydarzeń. Napięcia pomiędzy przestrzeniami mikro – windą, mieszkaniem i przestrzenią makro – zewnętrzną powierzchnią bloków wydaje się nam nadzwyczaj interesujące i warte eksplorowania.
Jako uzupełnienie projektu proponujemy włączenie mieszkańców bloku w akcje performerskie reżyserowane przez artystów [wykorzystanie okien i balkonów, działania warsztatowe w wybranych mieszkaniach i piwnicach, integracja poprzez sztukę].

Planowane terminy poszczególnych wydarzeń w ramach projektu:
03.07-31.07.2011 – działalność mieszkania
8.07-17.07.2011 – akcje w windzie
16.07-17.07.2011 – działania wielkoformatowe na blokach

Pomysłodawcą i organizatorem projektu Off Centre | Poza Centrum jest Stowarzyszenie A Kuku Sztuka.

Projekt odbędzie się w ramach koordynowanego przez NCK cyklu wydarzeń Otwarty Kurort Kultury.

Sprawdź szczegóły na oficjalnej stronie Otwartego Kurortu Kultury!