28.07.2011 - 30.07.2011

Międzynarodowa Konferencja WIĘCEJ KULTURY – WE ARE MORE! [Otwarty Kurort Kultury]


Zapraszamy do oglądania relacji na żywo w Internecie na www.otwartykurortkultury.eu

Konferencja wpisuje się w europejską kampanię na rzecz kultury: WE ARE MORE! oraz w działania ruchu Obywatele Kultury. Konferencja obejmuje dwa obszary tematyczne:
           1/ kultura w wymiarze politycznym
           2/ kultura w wymiarze partycypacyjnym

1/ Polityka kulturalna
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej to wydarzenie polityczne. W Sopocie w lipcu zapadać będą decyzje o bezpieczeństwie energetycznym, gospodarce, ochronie środowiska, ważne na kolejną dekadę dla Europy. Celem konferencji WIĘCEJ KULTURY – WE ARE MORE! jest potrzeba wprowadzenia polityki kulturalnej do europejskich debat.

W Sopocie europejscy (w tym polscy) eksperci będą się zastanawiać, jak w budżecie unijnym 2014-2020 wygospodarować środki na kulturę z innych obszarów, np. z integracji społecznej czy edukacji. Naszym partnerem jest Culture Action Europe z Brukseli – największa sieć zajmująca się polityką kulturalną, zrzeszająca ponad 6000 instytucji i organizacji Europie. Polskim partnerem jest Narodowy Instytut Audiowizualny, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Miasto Sopot, a szczególną role odgrywa ogólnopolski ruch Obywatele Kultury.
Efekty konferencji zostaną przedstawione na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu, we wrześniu 2011 r.

2/ Partycypacja obywatelska
Ambicją organizatorów jest interdyscyplinarne połączenie kultury z innymi obszarami związanymi z rozwojem i postępem cywilizacyjnym. Zależy nam, by włączyć potrzebę uczestnictwa w kulturze w codzienne życie mieszkańców. Podczas konferencji nie zabraknie zatem forum i dyskusji z mieszkańcami Sopotu i trójmiejskimi animatorami kultury, w nietypowej formule barCampu, która znosi podział na ekspertów i bierną publiczność. Podczas barCampu każdy może zgłosić temat i ma 7 minut na jego prezentację.

Ważnym aspektem będzie bezpośrednie włączenie sopocian do udziału w konferencji (w części publicznej), by podkreślić fakt, że to w ich mieście decyduje się przyszłość Europy.

Prezydencja to znakomity pretekst, by zainteresować mieszkańców debatami o samorządności, o aktywności obywatelskiej. Demokracja to dzisiaj codzienna odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Sopocianie – w skali kraju – są prymusami w pojmowaniu obywatelskości w kontekście lokalnej, międzysąsiedzkiej solidarności.

METODOLOGIA
Konferencja trwać będzie przez 3 dni, po 3 godziny przed południem na pracę w 2 grupach roboczych dla przedstawicieli administracji unijnej (i polskiej) oraz przez 3 godziny po południu, w formie publicznej debaty, organizowanej w formule barCampu.

Efektem konferencji będzie wypracowanie wniosków i rekomendacji dla poszczególnych resortów, w jaki sposób podnieć poziom finansowania kultury z funduszy społecznych, edukacyjnych, infrastrukturalnych. Rekomendacje zostaną przedstawione na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu, we wrześniu 2011 r.

Formuła konferencji nawiązuje do metody barCampu, czyli modelu user-generated. Chodzi o platformy treści tworzone przez użytkowników, np. tak jak Facebook czy YouTube. Formuła konferencji będzie demokratyczna, oddolna, w której nie ma odgórnie narzuconego programu i podziału na ekspertów i bierną publiczność. Istotą idei barCampu jest dzielenie się wiedzą, kulturą, powszechna dostępność, otwartość, przekonstruowanie znaczeń i formuły. Wstęp na konferencję jest wolny i ogólnie dostępny. Każdy z uczestników współtworzy konferencję: poprzez wygłoszenie referatu/prezentacji, udział w dyskusji, omówienie i przedstawienie pracy artystycznej, krytyczną analizę i refleksję. Program podzielony jest na sloty czasowe (14 minut: 7 min. prezentacji i 7 min. dyskusji), które wypełniane są przez ochotników – uczestników konferencji. Temat / wątek w dyskusji można zgłosić na stronie projektu, jest też możliwość spontanicznego wpisania swojego wystąpienia w wolny slot czasowy już w trakcie 3-dniowej konferencji. Moderatorzy pilnują przestrzegania czasu.

Wieczorami uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział w działaniach artystycznych, przygotowanych w ramach innych akcji projektu Otwarty Kurort Kultury.

Konferencja ma innowacyjny wymiar – będzie transmitowana na żywo w języku polskim i angielskim, metodą tzw. life-streaming.


PROGRAM KONFERENCJI

 

CZWARTEK, 28.07.2011

miejsce: MCK-A "Zatoka Sztuki" al, Franciszka Mamuszki 14, Sopot

 • 18.00 – 18.30 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
 • 18.30–19.30 PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ KAMPANII "WE ARE MORE!" Act for culture in Europe ( we are more )

 

We are more!- Manifest europejskiej kampanii na rzecz kultury
Ewa Majczak /Culture Action Europe/Bruksela- (Culture Action)

Wystąpienie inauguracyjne: Kultura jest niezbędna
Chris Torch / Intercult Sztokholm /Culture Action Europe Bruksela( Culture Action )

 

 • 20.30–22.00 PECHA KUCHA NIGHT–Sztuka dla zmiany społecznej! Satyra na politykę kulturalną i jej finansowanie, miejce: Dream Club, Monte Cassino 53PIĄTEK, 29.07.2011

miejsce: Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne UG, ul.Piaskowa 9, Sopot

 • 10.00 -10.30 REJESTRACJA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW
 • 10.30 – 11.30 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK: finansowanie działań artystycznych z programów nie kierowanych bezpośrednio do sektora kultury:

 

Aleksandra Kminikowska, Nadbałtyckie Centrum Kultury / Gdańsk + Agnieszka Wołodźko , Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia/Gdańsk -Projekt Art Line z udziałem 14 partnerów, współfinansowany z programu European Regional Development Fund, South Baltic Cross border Cooperation Programme.

 

Agata Etmanowicz, Fabryka Sztuki Łódź-Projekt Art_Inkubator, oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość RPO WŁ 2007-2013

 

Anna Ochmann , Fundacja Arteria/ Zabrze-Program Operacyjny Kapitał Ludzki a kultura

 

Agnieszka Wlazeł , Platform River Cities - Międzysektorowe finansowanie dla interdyscyplinarnych projektów europejskich na przykładzie platformy River Cities

 

 • 11.30-12.30 - PANEL DYSKUSYJNY : Jak włączyć kulturę w obieg funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w 2014-2020?

 

Moderacja: Lidia Makowska , Kultura Miejska/Gdańsk

Nadchodzący rok 2012 to czas pracy i negocjacji nad propozycją budżetu UE na lata 2014-2020, przedstawioną przez Komisję Europejską w dniu 30 czerwca 2011. Konferencja w Sopocie daje możliwość wymiany pierwszych komentarzy i analiz, dotyczących finansowania kultury. W ramach panelu porozmawiamy o tym, jakie istnieją możliwości i konkretne mechanizmy, by działania w obszarze szeroko pojętej kultury wpisać na stałe do rozmaitych funduszy, w których obecnie o kulturze się nie wspomina. Program Komisji Europejskiej KULTURA to za mało, mamy teraz wyjątkową szansę, by przekonać decydentów od unijnego portfela, że kultura znaczy więcej! WE ARE MORE! Do rozmowy zapraszamy przedstawicieli sektora kultury, organów rządowych i samorządowych, zajmujących się strategiami rozwoju, analizą i planowaniem budżetu. Wstępem do panelu dyskusyjnego są w/w przykłady dobrych praktyk w pozyskiwaniu funduszy na działania kulturalne z programów zwyczajowo nie kojarzonych ze sztuką i kulturą.

 

 • 12.30 - 13.30 LUNCH

 

 • 13.30 - 15.00 KULTURA 2007-2013 ... a nowy program -wymiana doświadczeń i komentarzy nt. funkcjonującego programu - ograniczenia i korzyści z uczestnictwa, wnioski i propozycje zmian w nowym programie UE w dziedzinie kultury w latach 2014-2020

 

Głos wprowadzający i moderacja: Chris Torch, Intercult /Sztokholm, Culture Action Europe / Bruksela.

 

W dyskusji udział wezmą:
Achilleas Kentonis /ARTOS Foundation/Cypr ,
Anna Szynkaruk-Zgirska /Gdański Festiwal Szekspirowski
Sandy Fitzgerald /projekt Engine Room Europe, Trans Europe Halles
Julie Moreira Miguel /Festival de Marseille/Francja
Christoph Jankowski /Cultural Contact Point (CCP)/Wielka Brytania

 

 • 15.00-15.30 PRZERWA KAWOWA

 

 • 15.30-18.00 WARSZTAT I -Mój projekt międzynarodowy a nowy program w dziedzinie kultury- Rekomendacje dla nowego programu UE w dziedzinie kultury:

 

Trzy grupy warsztatowe:

I grupa: prowadzenie: Lola Joksimović /CCP Serbia + Christoph Jankowski / CCP Wielka Brytania
II grupa: prowadzenie: Anja Jelavić /CCP Chorwacja + Augusto Paramio Nieto / CCPHiszpania
III grupa: prowadzenie: Sandy Fitzgerald /Trans Europe Halles + Agata Etmanowicz, Fabryka Sztuki, Art_Inkubator

 

 • 18.00–19.00 NA SPACER!-Spacer po Otwartym Kurorcie Kultury: 3 grupy z wolontariuszami/kami wizytują projekty OKK

 

 • 20.00 - 21.00 …SPEED DATING,czyli szukam Partnera/rki do projektu: miejsce: MCK-A "Zatoka Sztuki" al, Franciszka Mamuszki 14, Sopot

SOBOTA, 30.07.2011

miejsce: Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne UG, ul.Piaskowa 9, Sopot

 • 11.00 -13.00 PANEL DYSKUSYJNY : Proces decyzyjny a lobbing.

 

Moderacja: Agata Etmanowicz

 

Dyskusja panelowa zostanie poprzedzona prezentacją procesu decyzyjnego (proces decyzyjny i rola poszczególnych instytucji w niego zaangażowanych – ministerstwa państw członkowskich, KE, Rada, PE) oraz działań UE podejmowanych w obszarze kultury (wyjaśnienie ich specyfiki - art. 167, zasada sybsydiarności).Celem tego panelu jest przede wszystkim unaocznienie uczestnikom konferencji, iż urzędnicy zajmujący się kulturą – czy to w MKiDN, czy też w KE nie są tymi, których należy przekonywać do tego, że kultura jest ważna. To nie oni powinni być celem działań lobbingowych.Organizacje kulturalne bardzo często nie mają świadomości, iż urzędnikom odpowiedzialnym za sprawy kultury dużą część dnia zajmuje lobbowanie na rzecz kultury bądź wewnątrz własnej instytucji (jak w przypadku KE, PE), czy też negocjacje z innymi resortami (jak w przypadku MKiDN). W ramach dyskusji przedstawiciele MKiDN, KE oraz PE będą mieli okazję opowiedzieć o tym, jakie prowadzą działania, jakie problemy napotykają na swojej drodze oraz jakich argumentów używają do tego, żeby przekonać swoich kolegów z innych departamentów i resortów do zawarcia zapisów odnoszących się do sektora kultury, czy też wprost zwiększenia finansowania działań podejmowanych w obszarze kultury.Dyskusja będzie kontynuowana podczas warsztatów, podczas których organizacje kulturalne będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób skutecznie lobbować na rzecz kultury – jakich narzędzi używać, jak koordynować działania.

 

Głos wprowadzający do dyskusji: Chrissie Faniadis , Sztokholm, Strategist, Culture Bridge & Consultant

W dyskusji udział wezmą:

 

Jacek Mikuszewski, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zora Jaurova /Culture Action Europe/Słowacja
Sylvian Pasqua / Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
Chrissie Faniadis /Strategist,Culture Bridge & Consultant/Sztokholm

 • 13.00 -14.00 LUNCH

 

 • 14.00 - 17.00 WARSZTATY II -"Lobbować? TAK! Tylko jak...? W jaki sposób skutecznie lobbować na rzecz kultury - na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, w Instytucjach UE, jak skutecznie budować sojusze, jakich narzędzi używać? Jak wykorzystać wrześniowy Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu?

 

Trzy grupy warsztatowe:

I grupa: prowadzenie: Lola Joksimović /CCP Serbia + Christoph Jankowski / CCP Wielka Brytania
II grupa: prowadzenie: Anja Jelavić /CCP Chorwacja +Augusto Paramio Nieto / CCPHiszpania
III grupa: prowadzenie: Sandy Fitzgerald /Trans Europe Halles + Agata Etmanowicz, Fabryka Sztuki, Art_Inkubator

 

 • 17.00-17.30 PRZERWA KAWOWA

 

 • 17.30 – 18.30 BarCamp: PODSUMOWANIE, ZAMKNIĘCIE – 5 minut prezentacji + 5 minut rozmowy

 

 • Sopot by Night - farewell party


Koordynacja : Agata Etmanowicz, Lidia Makowska
Organizatorem Międzynarodowej Konferencji WIĘCEJ KULTURY – WE ARE MORE! jest Stowarzyszenie Kultura Miejska.

Projekt odbędzie się w ramach koordynowanego przez NCK cyklu wydarzeń Otwarty Kurort Kultury. Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną stroną projektu.
Szczegóły dotyczące projektu będą stopniowo uzupełniane na stronie.