Ikonotkesty 2019
28-29 11.2019

"Ikonoteksty. Synergia słów i obrazów" - ogólnopolska konferencja naukowa

Celem spotkania jest kontynuacja dyskusji rozpoczętych w Gdańsku w roku 2017 podczas konferencji „W interakcji słów i obrazów”. Spotkali się wówczas polscy naukowcy badający książki obrazkowe, powieści graficzne oraz komiksy z różnych perspektyw: pedagogicznej, teoretyczno-literackiej, kulturoznawczej, antropologicznej, psychologicznej, artystycznej i bibliologicznej. Wielość reprezentowanych dyscyplin wskazała nie tylko na kompleksowość ikonotekstu, ale też na potrzebę zintegrowanej dyskusji, stwarzającej możliwość wypracowania nowego, interdyscyplinarnego modelu badawczego.

Szeroka formuła tegorocznej konferencji daje możliwość podzielenia się swoimi projektami oraz obserwacjami na temat stanu badań ikonotekstu. Wydany w 2018 The Routledge Companion to Picturebooks dowodzący zainteresowania książką obrazkową ukazuje stan światowych badań nad tym gatunkiem i prowokuje do pytań: Co możemy do nich wnieść? Gdzie w tym krajobrazie plasują się nasze polskie projekty? Czy nasze instrumentarium badawcze – w postaci pojęć i terminów – jest koherentne i jednoznaczne? Serdecznie zapraszamy do Gdańska wszystkich zainteresowanych synergicznym efektem, który powstaje w szczególnej interakcji słów i ilustracji!

Podczas konferencji zaprezentujemy m. in. publikację Książka obrazkowa. Leksykon tom 1, będącą kontynuacją projektu Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej, zapoczątkowanego przez Książkę obrazkową. Wprowadzenie (2017).

 

Ikonoteksty 2019 Program strona 1

Ikonoteksty 2019 program strona 2