Wielokulturowe Pomorze

Wielokulturowe Pomorze – to cykl wydarzeń artystycznych w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, których celem jest zaprezentowanie potencjału kulturalnego i artystycznego tkwiącego w gdańszczanach różnych narodowości (imigranci, przedstawiciele mniejszości etnicznych), zamieszkujących województwo Pomorskie.

Najważniejszym aspektem tego projektu jest przekazanie inicjatywy artystycznej przedstawicielom różnych kultur z Pomorza. Chcemy wspomóc tych twórców w realizacji własnych projektów – przy współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Pracownicy NCK zaoferują szeroko rozumiane wsparcie, m.in. nauczą, jak przygotować kosztorys oraz umowy zgodne z polskim prawem, jak też organizować i promować wydarzenie. Przewidujemy także skromną pomoc finansową na realizację najciekawszych pomysłów w Ratuszu Staromiejskim lub Centrum św. Jana.

W ten sposób pragniemy włączać przybyszów w kulturalne życie Pomorza, tak aby wielokulturowość stała się wizytówką kulturalną naszego regionu, ukazującą różnorodny potencjał tkwiący w jego mieszkańcach. Wydarzenia Wielokulturowego Pomorza odbywać się będą kilka razy w roku jako program towarzyszący Festiwalowi Kultur „Okno na świat”.