Radunia Kultury

RadUNIA kultury

RadUNIA kultury

Stare Miasto w Gdańsku to północna część dzielnicy Śródmieście, położona nad zbudowanym przez Krzyżaków w XIV wieku Kanałem Raduni. To wyjątkowe dzieło hydrotechniki miało ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Gdańska, to tutaj powstał bowiem największy zakład produkcyjny średniowiecznej Europy — Wielki Młyn. Tutaj znajdują się również cenne zabytki Gdańska: m.in. Ratusz Staromiejski, Kościół św. Katarzyny i Kościół św. Józefa czy Dom Opatów Pelplińskich. Dziś, mimo że każdy z tych zabytków pełni już inną rolę, to nad Kanałem Raduni nadal dużo się dzieje. Obszar ten jest bowiem siedzibą wielu instytucji kultury w mieście. Działają tu dwa oddziały Muzeum Gdańska: Muzeum Bursztynu i Muzeum Nauki Gdańskiej oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, a także Przedszkole im. Panienki z okienka. To właśnie te instytucje, otwarte na nowe inicjatywy i wspierające ciekawe przedsięwzięcia postanowiły wykorzystać potencjał wspólnoty i stworzyć sieć partnerską pn. „RadUNIA kultury”. Wspólnie pracujemy nad wzmocnieniem działalności kulturalnej na Starym Mieście, pokazaniem potencjału działających w tym obszarze instytucji oraz wzajemną prezentacją bieżącej oferty. Tym działaniem chcemy przyciągnąć większą liczbę mieszkańców oraz turystów i jeszcze bardziej zaktywizować Stare Miasto, podkreślając jego znaczenie. Dotychczas w ramach partnerstwa zorganizowaliśmy wspólnie NOC Muzeów 2022, spacery kanałem Raduni, wydarzenia na scenie przystanku Równość w trakcie Jarmarku św. Dominika oraz wspólną wystawę Muzeum Nauki Gdańskiej i Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto partnerzy RadUNII wydali też wspólną ulotkę – kartę spaceru zachęcającą do odkrywania wyjątkowych miejsc na Starym Mieście. Ulotka jest dostępna w Ratuszu Staromiejskim i u partnerów RadUNII Kultury. Została wydana w trzech wersjach językowych: polskim, angielskim oraz ukraińskim.

W 2023 rusza Latający Uniwersytet RadUNII Kultury, czyli cykl otwartych popularnonaukowych wykładów, które przybliżą historię Gdańska. Cykl skierowaliśmy do mieszkańców, osób zainteresowanych historią, chcących z jednej strony dowiedzieć się czegoś nowego, ale i uporządkować wiedzę, którą mają. Rok 2023 zapowiada się aktywnie w RadUNII Kultury.

Cykl wykładów Latającego Uniwersytetu RadUNII Kultury:

  • 17.04 Gdańsk w latach II wojny światowej, 1939-1945; dr Jan Daniluk | NCK, Ratusz Staromiejski
  • 22.05 Gdańsk nowożytny XVI-XVIII w.; dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG | Muzeum Nauki Gdańskiej
  • 19.06 Gdańsk w XIX w. (do 1890 r.); dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG | Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
  • 8.09 Gdańsk średniowieczny X-XV w.; dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG | Muzeum Bursztynu
  • 16.10 Gdańsk przełomu XIX i XX w. 1890-1914/1918; dr Jan Daniluk | Oblackie Centrum Edukacji i Kultury
  • 20.11 Gdańsk międzywojenny 1918-1939; dr Jan Daniluk | NCK, Ratusz Staromiejski

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu zmian klimatycznych na lokalne dziedzictwo kulturowe oraz zainspirowanie jednostek do udziału w przeciwdziałaniu ich skutkom. Partnerzy projektu dostrzegają pilną potrzebę identyfikacji zagrożonych lokalnych przykładów dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego oraz dążenie  do zwiększenia odporności społeczności w regionie Morza Bałtyckiego za pomocą działań artystycznych.