14.11.2018 - 02.12.2018

"Cud jedności" - WYSTAWA

Wystawa Cud jedności zaplanowana została wraz z konferencją organizowaną pod tym samym tytułem. Oba wydarzenia mają na celu przybliżenie okoliczności procesu jednoczenia państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Jej termin wyznaczony został na ścisły okres jubileuszu w listopadzie 2018 r.

Utworzenie suwerennego państwa polskiego po 123 latach administracyjnego niebytu, było niezwykłym politycznym wydarzeniem. Działania, które doprowadziły do przełomu z 11 listopada 1918 r., stanowią przedmiot drobiazgowych badań, jednak wielka polityka to nie wszystko.

Po 1918 r. Polacy przede wszystkim musieli stworzyć nowe struktury państwowo-urzędowe, ale równie ważną składową procesu unifikacji było stworzenie wspólnej przestrzeni i jej aspektów wizualnych identyfikujących młode państwo – architektury, ale też drobniejszych form plastycznych, takich jak np. banknoty, monety, czy znaczki pocztowe. Ustanowienie jednolitych form w kraju, w którym wciąż żywe były trzy odmienne tradycje okazało się wyzwaniem nie tylko dla projektantów, ale też historyków czy teoretyków architektury i sztuki. Nowy język wizualny musiał być uniwersalny i zrozumiały zarówno dla mieszkańców Pomorza, jak i Wileńszczyzny. Dobór postaci i elementów, które miały znaleźć się na banknotach i monetach był zatem nieprzypadkowy i oparty o obowiązujący kanon historyczny. Określony styl i treści charakteryzowały również wizualny materiał propagandowy.

Na wystawie zaprezentowane zostaną banknoty i monety z prywatnych kolekcji z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Od tych emitowanych w pierwszym, nieco jeszcze chaotycznym okresie istnienia państwa, po późniejsze projekty. Banknoty i obiekty numizmatyczne zaprezentowane zostaną chronologicznie i opatrzone będą odpowiednimi opisami wyjaśniającymi zarówno znaczenia zawarte w projektach poszczególnych banknotów (symbolika, treści styl), jak i ogólne zmiany, które zachodziły w ikonografii wraz z procesem stabilizowania się młodego organizmu państwowego. W podobnym kontekście zaprezentowane zostaną powstałe wówczas i wyemitowane znaczki pocztowe pozyskane od Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Filatelistów.

Wyeksponowany zostanie również materiał wizualny związany z działalnością propagandową i promowaniem zjednoczonego państwa. Plakaty, ulotki i dokumenty życia społecznego promujące Gdynię i Bałtyk z kolekcji Muzeum Miasta Gdyni.

WERNISAŻ: 14 listopada, godz. 20:00, wstęp wolny
WYSTAWA CZYNNA: codziennie, w godz. 10.00-18.00
WSTĘP: wolny

Więcej nt. konferencji Cud jedności tutaj

Image removed.